Dambarāji

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 16.08.2023
Organizācija: 

1. attēls. "Dambarāji", Rendas pag., Kuldīgas nov. 2022.g. 25. septembris. V.Grīviņa foto.
1. attēls. "Dambarāji", Rendas pag., Kuldīgas nov. 2022.g. 25. septembris. V.Grīviņa foto.
Koordinātas (WGS 84): 
57.09067 22.30098
Koordinātas nav precizētas dabā

Jaunsaimniecība

Vēsturiskā apkaime: Lielrendas muižas Jaunā pusmuiža

ZIŅAS

“Dambarāji” ir no Lielrendas muižas Jaunās pusmuižas Latvijas Republikas agrārās reformas ietvaros izdalīta jaunsaimniecība ar Nr. 3F. 1921. gadā sastādītā zemes ierīcības projektā jaunsaimniecība 3F raksturota šādi: “2 zirgu saimniecība bez ēkām, tīrumi – 14 ha, jaukts skuju mežs no 25–45g. – 1,40 ha; starpgabals: pļavas – 4,95 ha, egļu un priežu mežs no 25–45 g. – 1,55 ha. Kopā 21,90 ha.”[1]

1929. g. lauksaimniecības skaitīšanas un 1935. gada tautas skaitīšanas lietās  “Dambarāju” īpašuma anketas nav atrodams.

1939. g. lauksaimniecības skaitīšanas fonda Rendas pagasta lietā “Dambarāju” īpašnieks ir Aleksandrs Priediņš. Īpašums izdalīts no Valsts fonda zemes un sastāv no 2 zemes gabaliem. Kopplatība 59,2 pūrvietas (1 pūrvieta – 0,36 ha), tai skaitā aramzeme un dārzi kopā – 40,36 pv., pļavas – 10 pv., ganības – 7,04 pv.

“Dambarājos” ir 1 no 1920. līdz 1934.g. celta koka dzīvojamā ēka ar jumta izbūvi,  platība 16,3 kv. asis (1 kvadrātass – 4,552 m²) ar 4 istabām, no kurām 3 apdzīvo īpašnieks, bet 1 – algoti strādnieki un citi saimniecības iedzīvotāji. Saimniecībā vēl ir  1 mūra kūts, 1 mūra klēts, 1 koka labības šķūnis (visas ēkas celtas no 1920. līdz 1934.g.) un 1 aka ar koka grodiem. Klēts un kūts atrodas zem viena jumta.[2]

1941. gada augusta tautas skaitīšanas žurnālā kā “Dambarāju” īpašnieks ir norādīts Ansis Dāvids Aleksandrs Priediņš.

Mājā dzīvo:

1) Ansis Dāvids Aleksandrs Priediņš (dz.1894.g. 30.aug. Lielrendas pag., luter., nodarbošanās – zemkopis);
2) Līze Priediņš  (dz. Ešenvalds 1900.g. 6. decembrī Usmas pag., luter., nodarbošanās – zemkope); 3) Otto Arholds Priediņš (dz. 1925.g. 25. jūlijā Rendas pag., luter., nodarbošanās – strādnieks);
4) dēls Jānis Ilmars Priediņš (dz.1929.g. Rendas pag., luter., nodarbošanās – “skolnieks”); 
5) Anna Ešenvalds (dz. Austrups 1878.g. 24. aprīlī Usmas pag., luter.), pierakstīta – 1939.g. 7. decembrī.[3]

1940.-to gadu otrajā pusē “Dambarājos” ierīko kolhoza “Abava” jaunlopu fermu. Laikraksts “Padomju Kuldīga” 1950. gada jūnijā publicē kāda O. Asmens vēstuli, kurā tas ziņo par viņaprāt “Dambarājos” vērojamo saimniecisko nolaidību: “Kaut gan visos rajona kolchozos lopi jau labu laiku iet ganībās, taču Rendas ciema l/a “Abava” jaunlopu fermā “Dambarājos” vēl līdz 9. jūnijam astoņi jaunlopi stāv kūtī. Tos visu laiku baro ar veco, pagājušā gada sienu, pie tam nepietiekamos vairumos.

Neraugoties uz to, ka sen bija laiks minētos lopus izlaist laukā zaļā zālītē, lai tie varētu pēc garās ziemas labi atspirgt, kolchoza priekšsēdētājs b. Bliska un lopkopības fermu pārzine b. Priediņa par to nedomā. Kolchoza “Abava” priekšsēdētājam beidzot tomēr jāsaprot, ka šāda nevērība nekādi nav attaisnojama un lopkopības fermās jānodibina pareiza darba kārtība.”[4]

Ap 1980. gadu “Dambarājus” fotografē Voldemārs Ozols.

2. attēls. "Dambarāji". Ap 1980. Voldemāra Ozola foto.
3. attēls. "Dambarāji". Ap 1980. Voldemāra Ozola foto.
4. attēls. "Dambarāji". Ap 1980. Voldemāra Ozola foto.
5. attēls. "Dambarāji". 2022. g. 25. septembris. V.Grīviņa foto.
6. attēls. "Dambarāji". 2022. g. 25. septembris. V.Grīviņa foto.
7. attēls. "Dambarāji". 2022. g. 25. septembris. V.Grīviņa foto.
8. attēls. "Dambarāji". 2022. g. 25. septembris. V.Grīviņa foto.
9. attēls. "Dambarāji" (1). 2022. g. 12. jūnijs. V.Grīviņa foto.

MŪSDIENU STĀVOKLIS

“Dambarāji” apdzīvoti, apsaimniekoti.

AVOTI

1 LVVA 1679. f., 172. apr., 931. lieta.
2 LVVA 1308.f., 4.apr., 974.lieta, 38. lapa.
3 LVVA 1308.f., 15.apr., 2999.lieta, 62. lapa.
4  Asmens, O. Pareizu kārtību lopu ēdināšanā // Padomju Kuldīga. - 1950. - Nr. 76. - 14. jūnijs. Skatīts: periodika.lv

Vairāk par projektu “Rendas novadpētnieka Voldemāra Ozola (1911–1999) kultūrvēsturiskā mantojuma digitalizācija, aktualizācija un pieejamības nodrošināšana” ŠEIT

Personas

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Mājvietas, Jaunsaimniecības
Pagasts: 
Rendas pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Dambarāji, Rendas pagasts, Kuldīgas novads. Apm. 1,5km uz ZA no Rendas.

Reklāma