Jumpravu tiltiņš

Pievienoja: 
Gints Skutāns, 05.08.2015

Skats uz Jumpravtitiņa vietu no Šķirbu mājas puses. Ginta Skutāna foto, 2015.gada 5.decembrī.
Skats uz Jumpravtitiņa vietu no Šķirbu mājas puses. Ginta Skutāna foto, 2015.gada 5.decembrī.
Koordinātas (WGS 84): 
57.434415, 25.264672
Koordinātas nav precizētas dabā

Vietvārds: ceļi un robežas

Mazs akmeņu tiltiņš - meniķis uz Šķirbas upītes, kur agrāk jumpravas esot rādījušās.

K.Bukums (LFK, 23.fonds) raksta:
"Lielšķirbja vs. robežās (atrodas) kāds maznozīmīgs tiltiņš, kur tikai pavasaros maza žuldziņa tek. Šo tiltiņu sauc (par) Jumpravu tiltiņu, ap kuru jumpravas pat dienas vidū redzamas dancojam... Ezera tuvumā R pusē atrodas arī Cakārņu purvs , kura ūdeņus šī Jumpravu upīte novada uz Vaidavas upi."

Teicējs: 
Jēkabsone Milda Jāņa meita (dzimusi Šķirbās, 1912.g.)
Vācējs: 
Gints Skutāns
Laiks: 
1990.gada sākumā
Avots: 

G.Skutāna mutvārdu mantojuma vākums (1987.-1993.gads).

K.Bukuma mutvārdu mantojuma vākums (LFK 23.fonds).

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Vietvārdi, ceļi un robežas
Pagasts: 
Vaidavas pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Kocēnu novads, Vaidavas pagasts. 300 m R no Meldru mājām.

Reklāma