Veļķu muiža

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 20.04.2020
Organizācija: 

Veļķu muižas aizmugurējā fasāde (ezera pusē) ar ieejas durvīm. 2014.g. 18.novembris. V.Grīviņa foto.
Veļķu muižas aizmugurējā fasāde (ezera pusē) ar ieejas durvīm. 2014.g. 18.novembris. V.Grīviņa foto.
Koordinātas nav precizētas dabā

Muiža

Pirmais zināmais īpašnieks ir Didrihs Felkerzāms, pēc tam viņa dēli Kaspars un Jānis. Kasparu 1677. g. nogalina zemnieki. Jānis aizbēg uz Igauniju. Bez panākumiem viņš lūdz poļu valdību atdot tēva muižu. Tā kļūst par Cēsu stārastijas, vēlāk Cēsu bīskapijas doma kapitulam. 1613. g. atdota poļu katoļu mācītājiem. Zviedru valdība Veļķu muižu līdz ar citām Cēsu bīskapijas muižām ap 1624. g. piešķir valsts kancleram grāfam Oksenšernam un tikai 1634. g. Jāņa Felkerzāma dēli Veinholds un Kristaps atdabū sava tēva muižu. Brāļiem daloties, Veļķu muiža tiek Kristapam, kurš to atstāj dēlam Vilhelmam, kam muižu 1683. g. apstiprina redukcijas komisija.

Veļķu muiža skatā no putna lidojuma. Vaidavas pagasts, Vaidavas ciems. 2020.g. 24.marts. V.Grīviņa foto.

Muižu manto dēls apriņķa komisārs Freds Felkerzāms. kurš to 1727. g. pārdod muitas direktoram Reiternam, no Reiterna to nopērk rātskungs D. Cimmermanis. Pēc viņa nāves manto dēls D. Cimmermanis, pēc kura nāves Veļķu muiža līdz ar Podzēniem un Vaidavu pāriet viņa māsai Martai fon Albedilai. 1751. g. muiža pārdota kapteinim Vellemsenam. 1781. g. muiža pieder kapteinim Glazenam, tad atkal nokļūst Albedilu rokās. 1795. g. padomnieks Kārlis Gustavs fon Bergs, manto majors Berhards fon Bergs. Īpašnieki mainās vairākkārt. Līdz 1942. g. muižu pārvaldīja Voldemārs Jirgens. 1950. g. ierīkota Vaidavas 7- gadīgā skola, no 1965. g. - palīgskola, tagad Ziemeļvidzemes internātpamatskola.

Veļķu muižas neizpirkto zemju karte (fragments).– "Karte von den unverkauften Landereien des privaten Gutes Welkenhof." Zīmējis R.Millers. Mērogs 1:5200. 1900. gads. LVVA, 1679. f., 194. apr., 275. lieta. 

Literatūra

Enzeliņš, Hermanis. Skati Valmieras pilsētas, draudzes un novada pagātnē. – Apvārsnis, 2018.

Aizsargājamie dzīvnieki

Entomofauna

Osmoderma eremita Scop. (L.) – Lapkoku praulgrauzis.

Sarkanās grāmatas 1. kategorija, A grupas īpašā biotopu suga ar ļoti augstu vērtību.

Konstatēts (2007) koka dobumā virs sēra piepes, uz Veļķu muižu vedošās alejas austrumu malā, apm. 50 m uz DDR no muižas ēkas (skolas). Atrasts kāpurs tā barošanās laikā, kā arī pieaugušas vaboles labais segspārns.

Literatūra

Biedrības "Saules Koks" 2007.g. īstenotā projekta "Imeras vides vērtības" materiāli.

Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Vaidavas pagastā, Vaidavas ciematā, Skolas ielā 5, Vaidavas ezera krastā.

Reklāma