Naudēļu 2. robežakmens

Pievienoja: 
Edgars Žīgurs, 03.04.2016

Naudēļu 2. robežakmens. 2015.gada septembris. Edgara Žīgura foto.
Koordinātas (WGS 84): 
57.178789 26.015524
Koordinātas ir precizētas dabā

Senā īpašumu robežzīme, krustakmens

Robežakmeni 2015.gada septembrī parādīja Maznaudēļu saimnieks M.Gaters (dz.1943.g.), kurš, strādājot ar traktoru, akmeni izaris.

Akmenī iekaltajam krustam divi pretējie gali ir slēgti (T veida), savukārt otras krusta taisnes galos vērojami punktveida padziļinājumi.

Akmens izmēri: augstums – 30cm, platums – 40cm, garums – 97cm.

Krustu veidojošās ar T veida galiem taisnes izmērs – 28cm, otras taisnes garums – 43cm.

Naudēļu 2. robežakmens. 2015.gada septembris. Edgara Žīgura foto.

 

Saistītās vietas

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Ceļi un robežas, senās īpašumu robežzīmes, krustakmeņi
Pagasts: 
Jaunpiebalgas pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
50m uz DR no Lielnaudēļu dzīvojamās mājas, starp Maznaudēļu un Lielnaudēļu saimniecībām. Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas pagasts

Reklāma