Veidmaņa līkums

Pievienoja: 
Gints Skutāns, 30.10.2015

Veidemaņa līkums 2015.gada 2.novembrī, G.Skutāna foto.
Koordinātas (WGS 84): 
57.179115, 26.019605
Koordinātas nav precizētas dabā

Vietvārds: lauki, tīrumi, pļavas

Lielnaudēļu māju saimniekam Veidemanim piederošais Gaujas kreisā krasta ieloks, kas sākas tūliņ pa kreisi aiz māju melnās pirtiņas. Tam blakus atrodošos upes paplašinājumu sauc arī Bedeičlīci, jo pēc Veidemaņa mājas ieguva Bedeiči, kas tur dzīvo vēl tagad. Ap 1940.gadu  Veidemanis savu zemi novēlēja audžumeitai, kuru apprecēja Bedeicis Jānis no Lejas Skrāģiem.

Teicējs: 
Gaters Māris Jāņa dēls (dzimis Maznaudēļos, 1943.g.)
Vācējs: 
Gints Skutāns
Laiks: 
2015.gada 29.oktobrī
Avots: 

G.Skutāna Jaunpiebalgas mutvārdu mantojuma vākums (2014.-2015.g.)

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Vietvārdi, lauki, tīrumi, pļavas
Pagasts: 
Jaunpiebalgas pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas pagasts. 250 m uz A no Lielnaudēļu mājām.

Reklāma