Paltīte

Pievienoja: 
Gints Skutāns, 13.03.2015

Paltītes ezers no ZR. 2015.g. 27.novembris. V.Grīviņa foto.
Koordinātas (WGS 84): 
57.501084, 25.147295
Koordinātas nav precizētas dabā

Vietvārds

Paltīte – mazs ezeriņš dienvidos no bijušā Baltā kroga (vēlākās Ezeru un Dzintaru jaunsaimniecības), avotos arī Baltiņa (Balting) un Baltkrodznieka ezers. Parasti ikdienā viņu sauca par Paltīti, kaut gan kartē tagad raksta pilnu nosaukumu – Paltītes ezers.

Baltais krogs un Paltīte/Baltiņa ezers (Balting See)18. gs. II puses (?) plānā. LVVA 6828.f., 2.apr., 1450.l.

 

Teicējs: 
Jānis Pētersons Kārļa dēls (dzimis 1930.gadā, Jaunnaudiešos)
Vācējs: 
Gints Skutāns
Laiks: 
Pierakstīts 1987.gadā
Avots: 

G.Skutāna mutvārdu mantojuma vākums (1987.-1993.).

Saistītās vietas

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Vietvārdi
Pagasts: 
Kocēnu pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Kocēnu novads, Kocēnu pagasts. 100 m uz D no Dzintariem un Ezeriem.

Reklāma