Upītes leja

Pievienoja: 
Gints Skutāns, 18.07.2015

Skats uz Upītes leju no Baltmuižnieka mājām. Valtera Grīviņa foto 2015.gada 27.novembrī.
Koordinātas (WGS 84): 
57.499875, 25.138661
Koordinātas nav precizētas dabā

Vietvārds: lauki, tīrumi, pļavas

Pļava starp Jaunnaudieša un Baltmuižnieka mājām, kam cauri tecēja mazs strautiņš (tagad meliorēts grāvis) uz Paltītes ezera notecēm  un tālāk uz Vīķvēnu ezeru. 2015.gadā tika izcrsta.

Teicējs: 
Jānis Pētersons Kārļa dēls (dzimis 1930.gadā, Jaunnaudiešos)
Vācējs: 
Gints Skutāns
Laiks: 
1987.gads
Avots: 

G.Skutāna mutvārdu mantojuma vākums (1987.-1993.gads).

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Vietvārdi, lauki, tīrumi, pļavas
Pagasts: 
Kocēnu pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Kocēnu novads, Kocēnu pagasts. 200 m uz Z-ZR no Baltmuižniekiem.

Reklāma