Strīdus pļaviņa

Pievienoja: 
Gints Skutāns, 03.11.2015

Krievijas impērijas vienas verstes (1:42000) karte. 1915.g. izdevums. 25. kvadrāta fragments.
Krievijas impērijas vienas verstes (1:42000) karte. 1915.g. izdevums. 25. kvadrāta fragments.
Koordinātas (WGS 84): 
57.383187, 25.385283
Koordinātas nav precizētas dabā

Vietvārds: lauki, tīrumi, pļavas

Piederējusi Kuošām, bet, Gaujai mainot tecējumu, palikusi kreisajā - Liepas krastā. Tāpēc agrāk dēļ pļaviņas strīdējušies ar Liepas pagasta Baižu māju saimnieku. Sienu no turienes veda ar laivām pāri Gaujai.

Liepas ciema iedzīvotājiem Strīdus pļaviņa pazīstama ar Košu vēra vārdu (sk. "Košu vēris" sadaļā "Saistītās vietas").

Teicējs: 
Lezdiņa Ausma (dzimusi Košās, 1922.g.)
Vācējs: 
Gints Skutāns
Laiks: 
1989.gada 11.martā
Avots: 

 G.Skutāna mutvārdu mantojuma vākums (1987.-1993.gads).

Saistītās vietas

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Vietvārdi, lauki, tīrumi, pļavas
Pagasts: 
Liepas pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Priekuļu novads, Liepas pagasts. 250 m ZA no no Baižu mājām.

Reklāma