"Pa Hronikas pēdām" – Rubenes baznīcas ekspozīcijas paplašinātā tīmekļa versija, 6. sadaļa – Mācītājs, apgaismotājs un grāmatizdevējs Kristofs Harders

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 16.02.2021
Organizācija: 

Izvēlēties sadaļu:

Sākums

1. Krusta kari Baltijā

2. Priesteris Indriķis

3. Imeras/Rubenes draudze

4. Indriķa Livonijas hronika

5. Reformācija Rubenē

6. Mācītājs, apgaismotājs un grāmatizdevējs Kristofs Harders

7. Rubenes baznīca ar mācītājmuižu

 

6. sadaļa. Mācītājs, apgaismotājs un grāmatizdevējs Kristofs Harders

Visilgāk – no 1772. līdz 1817. gadam – draudzē kalpojis Latvijas kultūras vēsturē pēc priestera Indriķa nozīmīgākais Rubenes mācītājs Kristofs Harders (1747–1818).

Kristofa Hardera siluetportrets. Autors un datējums nezināms (ap 1800) – J.K.Broces kopija.

Prūsijā Kēnigsbergā jeb Karaļaučos dzimušais un turpat teoloģiju studējušais Harders pārnāk uz Vidzemi, kur kļūst par apgaismības ideju iedvesmoto Rīgas intelektuāļu Bērensu pulciņa dalībnieku. Harderam šķiet svarīga zemnieku izglītošana, viņš uzskata, ka tiem svarīgi iemācīties ne tikai lasīt, bet arī rakstīt, rēķināt, iepazīt astronomijas un ekonomikas pamatus, kā arī apzināties savas tiesības.

Harders iemācās latviešu valodu un 1772. gadā tiek ordinēts par mācītāju Rubenē, kur, Ķieģeļmuižas īpašnieka barona Budberga atbalstīts, 1782. gadā ierīko vienu no divām Vidzemes latviešu daļā 18. gs. pastāvošām mājas spiestuvēm. No sākuma spiestuve darbojas Ķieģeļmuižā, vēlāk tiek pārcelta uz Rubenes mācītājmuižu.

Kristofa Hardera Rubenē izdotās grāmatas.

K.Harders, Rubenē darbojoties, kopā izdod apmēram 22, galvenokārt laicīga satura, zemniekiem domātas grāmatas un brošūras. To vidū ir praktiskām ziņām un padomiem bagātais pirmais Vidzemes latviešu kalendārs (1781–1790), pirmā pavārgrāmata latviešu valodā (1795), vairākas ābeces, paša sarakstīts palīglīdzeklis kristīgās ticības apgūšanai (1788) un citi izdevumi. Hardera izdevējdarbību pārtrauc Pāvila I 1797. gadā ieviestā stingrā cenzūra. 1804. gadā Harders latviski pārtulko Rīgā izdoto “Likumu priekš Vidzemes zemniekiem”.

Kādā vēstulē Harders stāsta, ka visus izdevumus esot pats salicis, iespiedis, iesējis un izplatījis. Grāmatas Harders pārdod par nelielu cenu. Kā, piemēram, norādīts viņa izdotajā 1786. gada “Vidzemes kalendārā, tas “pie Rubenes baznīcas par 4 vērdiņiem ir dabūjams”. Toreizējā vērtībā šī summa atbilst mārciņas (418 grami) sviesta cenai.

 

Izvēlēties sadaļu:

1. Krusta kari Baltijā

2. Priesteris Indriķis

3. Imeras/Rubenes draudze

4. Indriķa Livonijas hronika

5. Reformācija Rubenē

6. Mācītājs, apgaismotājs un grāmatizdevējs Kristofs Harders

7. Rubenes baznīca ar mācītājmuižu


Plašākas tūrisma iespējas apkārtnē:

Materiāls tapis  ar 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ERAF  projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” un Kocēnu novada domes finansiālu atbalstu.

Reklāma