Ābeļdūksts

Pievienoja: 
Gints Skutāns, 30.10.2015

Ābeļdūksts 2015.gada 29.oktobrī, G.Skutāna foto.
Koordinātas (WGS 84): 
57.179242, 26.008738
Koordinātas nav precizētas dabā

Vietvārds: lauki, tīrumi, pļavas

Garena ieplaka viņpus Gaujmalas (Garauši-Mazviņķi) lielceļam, kas pie Noras kalna pāriet gravā. Piederēja Vecnaudēļiem. Tur agrāk  pļāva sienu un pēc tam ganīja govis, tagad pārsvarā aizaugusi ar nelielu mežiņu un krūmiem.

Teicējs: 
Velta Zadiņa Pētera meita (dzimusi Rusova1939.g.)
Vācējs: 
Gints Skutāns
Laiks: 
2015.gada 29.oktobrī
Avots: 

G.Skutāna Jaunpiebalgas mutvārdu mantojuma vākums (2014.-2015.g.)

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Vietvārdi, lauki, tīrumi, pļavas
Pagasts: 
Jaunpiebalgas pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas pagasts. 270 m ZR no Vecnaudēļu mājām.

Reklāma