Apšu kalniņš

Pievienoja: 
Gints Skutāns, 30.07.2015

Apšu kalniņš Kalna Tenclavu pagalmā. Jaunpiebalgas muižas kartes fragments. (1871.-1872.g., LVVA, 1679. f., 194. apr., 434. lieta. )
Koordinātas (WGS 84): 
57.190326, 26.059659
Koordinātas nav precizētas dabā

Vietvārds: reljefa forma

Apšu kalnīcs vietējā izloksnē. Stāvāks Gaujas krasts blakus Kalna  Tenclavu mājas pagalmam. Vieta ir pavisam līdzena, un arī apses šeit neaug, tur ir  redzami vecas kūts akmens mūra pamati. Blakus atrodas Mārcīns, Mazā sala, Mazais līkums un zirgu pārbrauktuves vieta pār Gauju.

Teicējs: 
Nedēļa Jānis Olģerta dēls (dzimis Kalna Tenclavās, 1936.g.)
Vācējs: 
Gints Skutāns
Laiks: 
2015.gada maijs
Avots: 

G.Skutāna Piebalgas mutvārdu mantojuma vākums (2014.-2015.g.)

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Vietvārdi, reljefa forma
Pagasts: 
Jaunpiebalgas pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas pagasts. 50 m DA no Kalna Tenclavu mājām.

Reklāma