Graša spundīte

Pievienoja: 
Gints Skutāns, 03.02.2016

Piebalgas - Rankas lielceļš ar Graša un Vēriņa spundītēm. Jaunpiebalgas muižas 1871.-1872. g. kartes fragments. LVVA, 1679. f., 194. apr., 434. lieta.
Koordinātas (WGS 84): 
57.182827, 26.062721
Koordinātas nav precizētas dabā

Vietvārds: ceļi un robežas

Caurteka grāvim uz Jaunpiebalgas- Rankas lielceļa, pie Jaunpiebalgas ciemata robežas, kas aiztecēja uz Gaujas labo krastu. Tagad caurtece nefunkcionē, un grāvim nav izteikta turpinājuma viņpus lielceļa. Ūdenstece radās no Grašavota - agrāk spēcīga ūdens avota, kā arī no augstāk kalnā esošo Krūžu māju laukiem. Piederēja pirms 2.pasaules kara  Grasim (ebrejs, iesauka Žīds) no tuvējām mājām.  Par spundēm, spundītēm  Vidzemē sauc vietas, kur pie ceļa caurteces vai cita uzbēruma ūdens mēdz uzkrāties (spundējās).

Teicējs: 
Brūvere Gunta (dz. Pura Rudgalvjos, 1946.g.)
Vācējs: 
Gints Skutāns
Laiks: 
2016.gada 12.janvārī
Avots: 

G.Skutāna Piebalgas mutvārdu mantojuma vākums (2014.-2016.g.)

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Vietvārdi, ceļi un robežas
Pagasts: 
Jaunpiebalgas pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas pagasts. 280 metrus D no Gaujas Rudgalvju mājām.

Reklāma