Ciņi

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 01.08.2023
Organizācija: 

1. attēls. "Ciņi" (1), Renda, Rendas pag., Kuldīgas novads. 2022.g. 11. jūnijs. V. Grīviņa foto.
1. attēls. "Ciņi" (1), Renda, Rendas pag., Kuldīgas novads. 2022.g. 11. jūnijs. V. Grīviņa foto.
Koordinātas (WGS 84): 
57.067181 22.289535
Koordinātas nav precizētas dabā

Apbūves gabals

Vēsturiskā apkaime: Rendas centrs.

ZIŅAS

1929. g. lauksaimniecības skaitīšanas un 1935. gada tautas skaitīšanas materiālos “Ciņu” īpašuma anketas nav atrodamas.

1939. g. lauksaimniecības skaitīšanas fonda Rendas pagasta lietā “Ciņu” īpašums ir ar nosaukumu “Annas Cinis apbūves gabals”. Iegūts no Valsts fonda zemes.

Īpašums sastāv no 2 zemes gabaliem. Kopplatība 2,68 pūrvietas (1 pūrvieta – 0,36 ha), tai skaitā aramzeme un dārzi kopā – 0,81 pv., pļavas – 1,69 pv.

“Ciņos” ir 1 no 1920.–1934.g. celta koka dzīvojamā ēka ar platību 33 kv. asis (1 kvadrātass – 4,552 m²) ar 5 istabām, kuras apdzīvo īpašnieks. Saimniecībā vēl ir 1 koka malkas šķūnis. Norādīts, ka ūdens tiek ņemts no Muižnieku mājām, jo īpašumā nav akas.[1]

1941. gada augusta tautas skaitīšanas žurnālā kā “Ciņu” īpašniece ir norādīta Anna Cinis.

Mājā ir 2 dzīvokļi. Mājā dzīvo:

1) Anna Cinis (dz.1890.g. 23.sept. Rendas pag., luter., nodarbošanās – mājsaimniecība), pierakstīta 1931.g., ieradusies no Rendas pag. “Jeleviciem” 1931.g.;
2) Voldis Gustavs Cinis  (dz. 1923.g. 8. aprīlī Rendas pag., luter., nodarbošanās – laukstrādnieks), pierakstīts 1931.g., ieradies no Rendas pag. “Jeleviciem” 1931.g.;
3) Spodra Štraus  (dz. 1917.g. 14. aprīlī Valgales pag., luter., nodarb. – kasiere), pier. 1941. g. 1. augustā, ieradusies no Rendas pag. lauksaimn. b-bas 1941.g. 1. augustā;
4) Jānis Cinis (dz.1890.g. 17. novembrī Remtes pag., luter., nodarbošanās – strādnieks), pier. 1931.g.[2]

Ap 1980. gadu “Ciņus” fotografē Voldemārs Ozols.

2. attēls. "Ciņi". Ap 1980. Voldemāra Ozola foto.
3. attēls. "Ciņi". Ap 1980. Voldemāra Ozola foto.

MŪSDIENU STĀVOKLIS

2022. gadā “Ciņi” apdzīvoti, apsaimniekoti.

AVOTI

1 LVVA 1308.f., 4.apr., 974.lieta, 52. lapa.
2  LVVA 1308.f., 15.apr., 2999.lieta, 57. lapa

Vairāk par projektu “Rendas novadpētnieka Voldemāra Ozola (1911–1999) kultūrvēsturiskā mantojuma digitalizācija, aktualizācija un pieejamības nodrošināšana” ŠEIT

Personas

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Mājvietas, Apbūves gabali ciematos, miestos, pilsētās
Pagasts: 
Rendas pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Ciņi, Partijas iela, Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads.

Reklāma