Sprogas (bij. Dižozoliņi, Ozoliņi)

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 24.08.2023
Organizācija: 

1. attēls. "Sprogas", Rendas pag., Kuldīgas nov. 2022.g. 15. augusts. V.Grīviņa foto.
1. attēls. "Sprogas", Rendas pag., Kuldīgas nov. 2022.g. 15. augusts. V.Grīviņa foto.
Koordinātas (WGS 84): 
57.06762 22.30949
Koordinātas nav precizētas dabā

Vecsaimniecība

Vēsturiskā apkaime: Priežu muiža

ZIŅAS

2. attēls. “Dižozoliņi” (iezīmēti kā “Ozoliņi”) kartē West. Osteuropa 1:25 000. Kartographischen Abteilung des Stellvetretenden Generalstabes der Armee, 1914–1919. No vesture.dodies.lv

1922. g. 3. jūnijā oficiālajā izdevumā “Zemes Ierīcības Vēstnesis” tiek publicēts Centrālās Zemes ierīcības komisijas 1922.g. 9. maija lēmums (prot.nr. 240) piešķirt Žanim Šteins Kuldīgas apriņķa Rendas pagastā “Ozoliņu” mājas.[1]

1929. g. lauksaimniecības skaitīšanas fonda Rendas pagasta lietā “Dižozoliņu” īpašnieks ir Jānis Šteins. Anketā norādīts: “bij. ilggadējā rentes māja – vecsaimniecība”. Kopplatība 119 pūrvietas (1 pūrvieta – 0,36 ha), tai skaitā aramzeme – 38 pv., augļu un sakņu dārzs – 1 pv., pļavas – 30 pv., ganības – 38 pv.

“Dižozoliņos” ir 1 koka dzīvojamā ēka ar 3 istabām, no kurām 1 apdzīvo īpašnieks un viņa ģimene, bet 2 algoti strādnieki un citi saimniecības iedzīvotāji. Īpašumā atrodas 2 koka kūtis vai staļļi, 1 koka klēts, 1 koka rija/piedarbs, 1 koka labības šķūnis. Visas ēkas, izņemot labības šķūni, celtas līdz 1920. gadam.[2]
 
1935. gada tautas skaitīšanas anketā  kā “Dižozoliņu” īpašnieks ir norādīts Žanis Šteins.

Mājā ir 4 apdzīvotas telpas. Dzeramais ūdens no pumpja, apgaismošana ar petrolejas lampu.

Mājā dzīvo:

Žanis Šteins (dz. 1879., luter.), viņa sieva Elizabete Šteins (dz. 1884. g., luter.), meitas Elza Šteins (dz. 1919. g., luter.) un Anna Šteins (dz. 1919. g., luter.), brālis Fridrihs Šteins (dz. 1882. g., luter.), kalpone Eda Ansons (dz. 1887. g., luter.), gada puisis Jānis Taurags (dz. 1914. g., luter.) un īpašnieka sievas māte Ieva Pone (dz. 1846. g., luter.). Nodarbošanās visiem – lauksaimniecība.[3]

1939. g. lauksaimniecības skaitīšanas anketā  Rendas pagasta lietā “Dižozoliņu” īpašnieks ir Žanis Šteins. Kopplatība 118,4 pūrvietas (aramzeme un dārzi kopā – 34,98 pv., pļavas – 35 pv., ganības – 43,5 pv., citu koku mežs – 2,42 pv.).

“Dižozoliņos” ir 1 līdz 1920. g. celta koka dzīvojamā ēka 40 kv. asu (1 kvadrātass – 4,552 m²) platībā ar 5 istabām, kur visas apdzīvo īpašnieks un viņa ģimene. Īpašumā atrodas 1 mūra dziļā kūts (celta no 1920. – 1934. g.), 1 koka klēts, 1 koka labības šķūnis, 1 koka šķūnis un 1 mūra pagrabs. Ūdensapgāde – 1 koka sūknis.[4]
 
1941. gada augusta tautas skaitīšanas žurnālā  kā “Dižozoliņu” īpašnieks ir norādīts Žanis Šteins.

Mājā dzīvo:

1) Žanis Šteins, dz. 1879.g. 23. novembrī Rendas “Zorģos”, luter., nodarbošanās – zemkopis. Pierakstīts 1911. g. 23. apr., ieradies no Rendas pag. “Sniķeriem” 1911.g. 23. apr.;

2) Elizabete Šteins, dz. 1884. g. Rendas Mācītājmājā, luter., nodarb. – zemkope. Pierakstīta 1911. g. 23. apr., ieradusies no Rendas pag. “Sniķeriem” 1911.g. 23. apr.;

3) Vera Anna Šteins, dz. 1919. g. 19. dec. Rendas “Diž-Ozoliņos”, luter. Pierakstīta 1919. g. 19. dec.;

4) Valija Elza Šteins, dz. 1919. g. 19. dec. Rendas “Diž-Ozoliņos”, luter. Pierakstīta 1919. g. 19. dec.;

5) Fridrihs Šteins, dz. 1882. g. Rendas “Celmaņos”, luter., nodarb. – zemkopis. Pierakstīts 1921. g. 23. apr., ieradies no Rendas pag. “Koļām” 1921.g. 23. apr.;

6) Eda Šteins, dz. 1887. g. Pastendes “Auļos”, luter. nodarb. – strādniece. Pierakstīta 1930. g. 23. apr., ieradusies no Rendas pag. “Seņčiem” 1930. g. 23. aprīlī.;

7) Rūdolfs Jēkabs Šteinbergs, dz. 1924. g. 6. martā Rendas pag., luter., nodarb. – strādnieks. Pierakstīts 1941. g. 1. jūlijā, ieradies no Rendas pag. “Rīteļiem” (?) 1941. g. 1. jūlijā.[5]

Ap 1980. gadu “Dižozoliņus” fotografē Voldemārs Ozols.

3. attēls. "Dižozoliņi". Ap 1980. Voldemāra Ozola foto.
4. attēls. "Dižozoliņi". Ap 1980. Voldemāra Ozola foto.
5. attēls. "Dižozoliņi". Ap 1980. Voldemāra Ozola foto.
6. attēls. "Dižozoliņi". Ap 1980. Voldemāra Ozola foto.
7. attēls. "Sprogas". 2022. gada 15. augusts. V.Grīviņa foto.
8. attēls. "Sprogas". 2022. gada 15. augusts. V.Grīviņa foto.

MŪSDIENU STĀVOKLIS

2022. g. “Dižozoliņi” apdzīvoti, apsaimniekoti.

AVOTI

1 Galīgi piešķirtas zemes // Zemes Ierīcības Vēstnesis. – 1922. – Nr. 37. – 3. jūnijs. Skatīts: periodika.lv
2 LVVA 1308.f., 11.apr., 13553.lieta
3 LVVA 1308.f., 12.apr., 13893.lieta, 220. lapa.
4 LVVA 1308.f., 4.apr., 974.lieta, 123. lapa.
5 LVVA 1308.f., 15.apr., 2999.lieta, 71. lapa.

Vairāk par projektu “Rendas novadpētnieka Voldemāra Ozola (1911–1999) kultūrvēsturiskā mantojuma digitalizācija, aktualizācija un pieejamības nodrošināšana” ŠEIT

Personas

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Mājvietas, Vecsaimniecības
Pagasts: 
Rendas pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Sprogas, Rendas pag., Kuldīgas nov. Apm. 1 km uz A no Rendas.

Reklāma