Kumeļkalns

Pievienoja: 
Edgars Žīgurs, 20.11.2016

Kumeļkalns no DA puses. 2016.gada 19.oktobris. Edgara Žīgura foto.
Koordinātas (WGS 84): 
57.130239, 26.150564
Koordinātas ir precizētas dabā

Vietvārds: reljefa forma

Kumeļkalns ir samērā izteiksmīgs pakalns apkārtējo aizaugošo pļavu ainavā. Orientēts ZR - DA virzienā. Pakalna DR malā vērojama neliela terase, kuras izveidošanās visdrīzāk saistāma ar zemkopības darbībām. Kumeļkalns atrodas bijušās Veckanāžu saimniecības zemē un ticis lauksaimnieciski apstrādāts. Veckanāžu mantiniece un īpašniece Ilga Tora kalna nosaukuma skaidrojumu nezina, bet viņas vecāki teikuši, ka šis nosaukums esot ļoti vecs, "jau no zviedru laikiem". Ģimenē arī runāts, ka kalns esot līdzīgs pilskalnam.

Vēsturniekiem Gintam Skutānam un Edgaram Žīguram, apsekojot Kumeļkalnu, izteiktas pilskalna pazīmes neizdevās konstatēt. Samērā stāvs ir kalna ZR gals un tā pakājē neliela tērce. Tā DR malā atrodas jau pieminētā terase. Tomēr kalnam nav izteikta plakuma, vaļņu, tā DA gals ir lēzens, kurmju rakumos nav nekāda kultūrslāņa pazīmju.
 

Kumeļkalns no DR puses ar teicēju I.T. un vēsturnieku G.S. 2016.gada 19.oktobris. Edgara Žīgura foto.

 

Teicējs: 
Ilga Tora (dz.1937.g., Veckanāži)
Vācējs: 
Gints Skutāns, Edgars Žīgurs
Laiks: 
19.10.2016.

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Vietvārdi, reljefa forma
Pagasts: 
Jaunpiebalgas pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
500m uz R no Slēģu Kanāžiem un 220m uz ZA no Veckanāžu saimniecības drupām. Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas novads

Reklāma