Vecviekšeļu viduslaiku (jauno laiku) kapsēta un Zvana priede

Pievienoja: 
Edgars Žīgurs, 14.04.2020
Organizācija: 

Vecviekšeļu viduslaiku kapsēta ar Zvanu priedi no ZZA. Rempi. Jaunpiebalgas pagasts. 2020.g. 7.aprīlis. V.Grīviņa foto.
Vecviekšeļu viduslaiku kapsēta ar Zvanu priedi no ZZA. Rempi. Jaunpiebalgas pagasts. 2020.g. 7.aprīlis. V.Grīviņa foto.
Koordinātas (WGS 84): 
57.109674, 26.108615
Koordinātas ir precizētas dabā

Kapsēta bijusi ierīkota ZR-DA virzienā orientētā ap 2m augstā uzkalniņā, kas atrodas līdzās ceļam. Vadoties pēc iedzīvotāju atmiņu pierakstiem (CVMM arhīva materiāli) var secināt, ka kapsētas teritorija bijusi arī ceļa otrā pusē - līdz kādreizējai Lielrempju klēts vietai. Kapsētas vieta vietējiem iedzīvotājiem labi zināma un tajā vēl 19.gs. beigās bijuši saskatāmi kapu pauguriņi. Vieta esot saukta "Kapu kalns". Gar vai pār Kapu kalna D malu labi saskatāma vecā Vecviekšeļu mājas ceļa vieta, bet kalniņa Z un ZR nogāzes ir lauksaimnieciski apstrādātas.

Blakus kapsētai ap 50m uz ZA no Vecviekšeļu mājas atrodas dižkoks - žuburota priede. Dižpriedes apkārtmērs - 3,85m. Pēc nostāstiem šajā priedē esot bijis iekārts kapsētas zvans. Iespējams, ka priede nostāstu par zvanu tajā "mantojusi", jo Cēsu muzeja darbinieku ekspedīcijā 1985.g. fiksēts Lejas Rempju saimnieka H.Drulles stāstītais: "... sākotnēji zvans bijis eglē 100m uz ZR no kapu kalniņa. Egle bijusi ļoti veca un 1969.g. vētrā nolauzta." (CVMM arhīvs, mape "Vecviekšeļu viduslaiku kapsēta").

Vecviekšeļu viduslaiku kapsētas Zvana priede no D. Rempi. Jaunpiebalgas pagasts. 2020.g. 7.aprīlis. V.Grīviņa foto.

 

Galerijas

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Apbedījumu vietas, kapsētas, Koki un koku grupas, dižkoki un savdabīgi koki
Pagasts: 
Jaunpiebalgas pagasts
Aizsardzības kategorija: 
valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis
Īpaši aizsargājama dabas teritorija: dižkoks
Atrašanās vieta: 
Jaunpiebalgas pagasts, ap 150m uz ZA no Vecviekšeļu mājas, ceļa Jaunpiebalga - Pērlis labajā pusē

Reklāma