Leukādiju darvas tecinātuve

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 31.03.2019

Leukādiju darvas tecinātuves vieta. 2019.g. 30.marts.
Koordinātas (WGS 84): 
57.364656628, 25.362333281
Koordinātas ir precizētas dabā

Darvas ceplis/tecinātuve

Darvas tecinātuve ierīkota Gaujas senkrasta — virspalu terases — nogāzes kraujas malā, slīpo krastu izmantojot noteces vietas ierīkošanai. Tecinātuve atrodas apm. 50 gadus vecā priežu/jauktu koku audzē. Tecinātuves vietu iezīmē garena, apm. 490cm gara, augšpusē 180 cm plata un dziļākajā vietā apm. 75—80cm dziļa aizmilzusi tranšeja ar ieapaļām malām.

Ziņas

Darvas tecinātuves vietu 14.11.2017. parādīja Leukādiju cēlāja (1900) dzejnieka Edvarda Treimaņa-Zvārguļa (1866—1950) mazdēls Einārs Treimanis,  kuram, savukārt, šo vietu kā darvas tecinātuvi jaunībā bija norādījis viņa tēvs Normunds Treimanis (dz. 1918.g.).

Pētījumi

Situācijas plāna skice. V.Grīviņš, 30.03.2019.

Avoti un Literatūra

Grīviņš Valters. Ekspedīcijas materiāli, 14.11.2017., 30.03.2019.

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Saimnieciskās darbības vietas, senās mežsaimniecības vietas, darvas cepļu vietas
Aizsardzības kategorija: 
vietējas nozīmes kultūrvēsturiska vieta
Atrašanās vieta: 
Priekuļu novads, Priekuļu pagasts. 160m uz D-DR no "Leukādijām", Gaujas virspalu terases nogāzes malā.

Reklāma