Spulgu un Ormaņu māju apkārtne. G.Skutāna atzīme uz Padomju armijas 1:25 000 mēroga kartes.
Koordinātas (WGS 84): 
57.168139, 25.811172
Koordinātas nav precizētas dabā

Vietvārds: ūdeņi

Dziļāka vieta- atvars Gaujā, kuras dziļums pēc vietējo dažādiem mērījumiem caur ziemas ledusvārstās no 8-12 metriem. Naudzis ir arī kā Gaujas paplašinājums, kuram blakus- šaurākā vietā bijušas ierīkotas kājnieku laipas. Vieta labi zināma visiem apkārtējiem Zosēnu pagasta iedzīvotājiem, tāpat ļoti populāra starp Gaujas makšķerniekiem, jo atvara dziļumi bija bagāti ar zivīm. Kolhoza laikā šeit tika ierīkots ziemas ceļš no Melnbāržiem uz Spulgām. Te dziļākā vietā izveidojas biezāka ledus kārta, kamēr blakus esošie sēkļi (sēkmes) bija bieži vien neaizsaluši. Parasti te brauca pa taisno, lai tiktu uz Gaujaskroga veikalu - Melnbāržos veikala nebija. Te tiksa ielūzuši ledū ar traktoru Reinsons Inesis un Rupainis Pēteris.

Rupaine Liega Inesa stāstīja: Satiksme nereti turpinājās līdz brīdim, kad pavasarī ielūza kāds traktors vai mašīna. Naudzī ar traktoru iekrita un noslīka arī  mans vīrs.

Teicējs: 
Rupaine Liega Inesa Alberta meita (dz. 1939.g., dzīvo Jērūžos)
Vācējs: 
Gints Skutāns
Laiks: 
2016.gada 3.septembris
Avots: 

Zosēnu pagasta mutvārdu  mantojuma vākums (2016.g.)

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Vietvārdi, ūdeņi
Pagasts: 
Zosēnu pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Jaunpiebalgas novads. Zosēnu pagasts. 250 metrus R no Lejas Ormaņiem.

Reklāma