Vēveru apkārtnes vietvārdi

Pievienoja: 
Edgars Žīgurs, 04.11.2019
Organizācija: 

Vēveru apkārtne 2019.gada jūnijā. V.Grīviņa aero foto.
Vēveru apkārtne 2019.gada jūnijā. V.Grīviņa aero foto.
Koordinātas (WGS 84): 
57.115779, 25.843266
Koordinātas ir precizētas dabā

Vietvārds

Vēveru apkārtnē ir izdevies saglabāt un lokalizēt sekojošus vietvārdus:

1- Bērzkalns; 2- Krišjāņa mežs; 3- Lācgalvju mežs; 4- Jaunā tiesīna; 5- Bricu kalns; 6- Stilvērkalns; 7- Jāņu kalns; 8- Kaķa kalns; 9- Vientiešu plači; 10- Lukstīts; 11- Smēdes kalns; 12- Dzirnavu kalns; 13- Vientiešu pakalne (arī Lazdu nora); 14- Āža pakalne; 15- Siļķēnu silaviņa; 16- Bērzu leja; 17- Rijas gabals; 18- Sērmūkša pļava; 19- Bedres gabals; 20- Kūts gabals; 21- Virškalns; 22- Pirts gabals; 23- Vāverīte; 24- Kļavu leja; 25- Šķūņa nora; 26- Tiltiņkalns; 27- Līkalpu kalns; 28- Suņa aste (piekalne); 29- Paegļu kalns; 30- Linu mārki; 31- Lazdu kalns; 32- Poda kalns; 33- Egles gabals (kalns); 34- Rozītes (mājvieta); 35- Krāckalns; 36- Lanes pļava; 37- Žeperu silaviņa; 38- Lielais mežs; 39- Tomuļu mežs; 40- Dūksts kalns; 41- Laipīnas (pļava ar šķūnīti); 42- Niedru purvīns; 43- Pīsnora; 44- Ezerklans; 45- Mālkalns.

LĢIA pamatnes karte ar lokalizētiem vietvārdiem.

Arī nākamajā kartē lokalizētie vietvārdi atrodas netālu no Vēveriem, bet tie galvenokārt saistīti ar Āķēnu saimniecību (teicējs Andris Balodis). Pierakstot vietvārdus tika fiksēta mazāk raksturīga to lietošanas forma, kad vietas nosaukumam priekšā lietots vārds – pie.

1- Pie sērmūkšīna; 2- Čūskaploks; 3- Dīķa kalns; 4- Klēts kalns; 5- Pie bērza; 6- Pie kupicas; 7- Stāvā piekalne; 8- Pie ozoliņa; 9- Celmu kalns; 10- Staignais gals; 11- Tašķēnupīte; 12- Lielais grāvis; 13- Ezergaiļu ezers.

LĢIA pamatnes karte ar lokalizētiem vietvārdiem.

 

Teicējs: 
Ilga Lazdiņa, Ligita Gulbe, Andris Balodis
Vācējs: 
Edgars Žīgurs, Valters Grīviņš
Laiks: 
2018.- 2019.gads
Avots: 

Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja arhīva materiāli.