Poda kalns

Pievienoja: 
Edgars Žīgurs, 12.03.2017

Poda kalns. Skats no R puses. 2017.gada 25.februāris. Edgara Žīgura foto
Koordinātas (WGS 84): 
57.116250, 25.893733
Koordinātas ir precizētas dabā

Vietvārds: reljefa forma

Poda kalns ir apaļas formas pakalns (apmēram 100 x 100m), kuru no trīs pusēm ieskauj visai dziļas gravas, bet no rietumu puses to norobežo lēzena ieleja ar grāvi. Savu nosaukumu kalns ieguvis pateicoties savam apaļajam veidolam.  Lielākā daļa kalna tiek lauksaimnieciski apstrādāta, bet tā ZA daļa apaugusi ar jaunu mežu. Meža malā un gar kalna R malu vērojamas it kā terases pazīmes, kuras, visticamāk, veidojušās kalnu arot. Kalns pēc sava novietojuma varētu būt bijis piemērots kādas apmetnes pastāvēšanai, tāpēc vietējo iedzīvotāju vidū dažkārt ir izteikti minējumi, ka Poda kalns varētu būt pilskalns. Tomēr par atradumiem tajā nav nekādu ziņu, arī izteiktu pilskalna formu tam nav. Protams, jāņem vērā, ka kalns vairākus gadsimtus ir lauksaimnieciski apstrādāts un tā kādreizējās formas varētu būt stipri mainījušās. Vēl jāatzīmē, ka Poda kalns atrodas blakus Rīgas kalnam, par kuru ir nostāsti, ka tajā bijusi pils.

Poda kalna lēzenā R mala, kas pāriet dziļākā gravā. 2017.gada 25.februāris. Edgara Žīgura foto

 

Teicējs: 
Jānis Štimmers (dz.1942.g.)
Vācējs: 
Gints Skutāns
Laiks: 
2017.g.janvāris
Avots: 

Ginta Skutāna personīgais arhīvs;

Jaunpiebalgas novadpētniecības muzeja arhīva materiāli.

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Vietvārdi, reljefa forma
Pagasts: 
Jaunpiebalgas pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
500m uz ZA no Vecjānēnu mājas. Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas pagasts

Reklāma