Venterlīkums

Pievienoja: 
Gints Skutāns, 30.10.2015

Venterlīkums 2015.gada 29.oktobrī, G.Skutāna foto.
Koordinātas (WGS 84): 
57.174717, 26.009501
Koordinātas nav precizētas dabā

Vietvārds: lauki, tīrumi, pļavas

Gaujas kreisā krasta ieloks, kas piederēja Venteriem no Jaunnaudēļiem. Tā vidū atradās Strumpes upītes ieteka Gaujā, Ventertiltiņš, pāri kuram gāja zemes ceļš uz Draudzes kolu un Garaušiem. Dažkārt šeit bija arī sezonāls koka tilts pār Gauju uz Draudzes skolu.

Teicējs: 
Velta Zadiņa Pētera meita (dzimusi Rusova, 1939.g.)
Vācējs: 
Gints Skutāns
Laiks: 
2015.gada 29.oktobrī
Avots: 

G.Skutāna Jaunpiebalgas mutvārdu mantojuma vākums (2014.-2015.g.)

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Vietvārdi, lauki, tīrumi, pļavas
Pagasts: 
Jaunpiebalgas pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas pagasts. 450 m ZR no Vecnaudēļu mājām.

Reklāma