Iespējamais Ezerkalnu robežakmens

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 03.01.2021
Organizācija: 

Koordinātas (WGS 84): 
57.138383, 25.917300
Koordinātas ir precizētas dabā

Senā īpašumu robežzīme / krustakmens

Ezerkalnu robežakmens atrodas krūmiem aizaugošā pļavā, Rata kalnā, apm. 70m uz DR no kalna nogāzē zemāk iebūvētajām Ezerkalnu mājām. Kalna vienā pusē Kāpurkalna, otrā – Zosu ezers. Garām kalnam ved Zosēnu–Abrupes ceļš.

Akmens salīdzinoši neliels – plakanās virsmas izmēri 63X58cm, augstums ap 20cm.

Akmens virsmā iekalts gadaskaitlis "1905" un krusts ar centrā izveidotu apaļu, šķērsgriezumā konusveida iedobi.

Akmens, domājams, iezīmē vai nu saimniecības robežu vai arī tas ir kādas plašākas ģeodēziskas sistēmas atbalsta punkts.

Skats no Ezerkalnu robežakmens DA virzienā. Kalna piekājē redzams Zosēnu–Abrupes ceļš. Zosēnu pagasts. 2017.g. 7.maijs. V.Grīviņa foto.

 

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Ceļi un robežas, senās īpašumu robežzīmes, krustakmeņi
Pagasts: 
Zosēnu pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Kāpurkalna ezera DR krastā, Rata kalnā, pļavā, apm. 70m uz DR no Ezerkalniem. Zosēnu pagasts.

Reklāma