Kalna Naudēļi

Pievienoja: 
Edgars Žīgurs, 12.03.2016

Kalna Naudēļi. Dzīvojamā māja. Skats no DR. 2015.gada septembris. Edgara Žīgura foto.
Koordinātas (WGS 84): 
57.185600 26.013809
Koordinātas nav precizētas dabā

Vecsaimniecība

Kalna Naudēļi (pēc īpašuma sadales un pārdošanas – Kalna Kļavas) atrodas Gaujas kreisajā krastā. Naudēļu (Naudüll) vārds fiksēts jau 17.gs. zviedru kartēs, tomēr tas ir saistīts ar Naudēļu saimniecībām, kas atrodas tiešā Gaujas tuvumā. Kā stāsta kādreizējais mājas saimnieks Tālis Pabērzs, pašreizējās Kalna Naudēļu ēkas celtas 19.gs. otrajā pusē. Tajā laikā viņa vecvectēvs Andrejs Pabērzs atpirka no muižas zemi 42 ha platībā, bet dzīvojamā ēka pārvesta no Zosena kroņa muižas zemēs esošajiem Murdēniem.

Skats no Kalna Naudēļiem uz Jaunpiebalgas baznīcu. 2015.gada septembris. Edgara Žīgura foto.

Ziņas

2015.g. septembrī Kalna Naudēļus apsekoja Edgars Žīgurs un Vēsma Johansone.

Ēkas

Dzīvojamā māja

Kalna Naudēļu dzīvojamā māja. Skats no DR. 2015.gada saptembris. Edgara Žīgura foto.

Ēka būvēta guļbūvē no kaķētiem baļķiem, kas stūros savienoti krusta pakšos. Ēka veidota no divām daļām, kuras atdalītas ar cauri ejošu guļbaļķu starpsienu. Garākajai mājas daļai (apmēram ⅔ no ēkas garuma) sienu baļķi ir tēsti, savukārt īsākajai mājas daļai atstāti apaļi. Šiem baļķiem pietēsti tikai gali, lai būtu kvalitatīvāks krusta pakša savienojums. 

Jumts divslīpju, segts ar šifera loksnēm. Zelmeņi veidoti no vertikāliem dēļiem. Pamati mūrēti no laukakmeņiem. No dienvidu puses, kas atrodas reljefa slīpumā, zem mājas izveidota ieeja pagrabā. 

Pie mājas ieejas, kas atrodas garensienā virzienā uz ziemeļaustrumiem, izbūvēts vējtveris. Tas celts guļbūvē no kaķētiem, tēstiem baļķiem. Vējtvera baļķi savienoti dzeguļpaksī. Vējtverī izveidotas divas ieejas durvis, arī mājā bijušas divas ieejas. Pa kreisi esošā ieeja veda uz namu (virtuvi) un istabu, bet pa labi uz auksto galu, kas vēlāk gan izmantots arī dzīvošanai. Vējtvera jumts divslīpju, tas veido lauzienu ar mājas jumta slīpni, apmēram ⅓ no tās platuma. Vējtvera zelmenis veidots no vertikālu, biezu dēļu apšuvuma. Dēļu gali trīsstūrveida formā. 

Kūts

Kalna Naudēļu kūts. 2015.gada saptembris. Edgara Žīgura foto.

No citām saimniecības ēkām ir redzamas tikai kūts drupas (laukakmeņu mūris). 1948.g. liela daļa saimniecības ēku gājušas bojā ugunsnelaimē.

Iedzīvotāji

Tāļa Pabērza vecvectēva Andreja Pabērza sieva bijusi Emīlija Spolīte no Niklavām. Viņiem bija dēls Jānis, kurš apprecēja Veltu Trumpmani. Ģimene pārcēlās uz Rankas pagasta Sejatām. 

Avoti un literatūra

Edgara Žīgura personīgais arhīvs.

Jaunpiebalgas novadpētniecības muzeja krājuma materiāli.

Galerijas

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Mājvietas, Vecsaimniecības
Pagasts: 
Jaunpiebalgas pagasts
Hronoloģija: 
19. gadsimts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Gaujas kreisajā krastā, pa kreisi no Jaunpiebalgas-Ķeņģu ceļa,1,3km ZR no Jaunpiebalgas baznīcas. Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads.

Reklāma