Lejas Nedēļas

Pievienoja: 
Edgars Žīgurs, 15.03.2016

Lejas Nedēļu dzīvojamā māja. 2015.g. oktobris. Edgara Žīgura foto.
Koordinātas (WGS 84): 
57.180749 26.028924
Koordinātas ir precizētas dabā

Vecsaimniecība

Saimniecība ar nosaukumu Neddeļ  ir iezīmēta 1872.g. kartē.

Ziņas

2015.g. oktobrī Lejas Nedēļas apsekoja Edgars Žīgurs un Vēsma Johansone.

Ēkas

Dzīvojamā māja

Lejas Nedēļu dzīvojamā māja. 2015.g. jūnijs. Vēsmas Johansones foto.

Sākotnēji ir bijusi viena taisnstūrveida dzīvojamā māja, kas (lai gan saņemtas pretrunīgas liecības), visticamāk, celta 19.gs. otrajā pusē. 20.gs. trīsdesmitajos gados tās dienvidu galā perpendikulāri esošajai ēkai piebūvēta jauna māja (ziņas sniedza Daina Pētersone, dz. 1939.g., šeit dzīvo no 1943.g.). Rezultātā ēka ieguvusi T veida formu un vienas dzīvojamās mājas ietvaros praktiski apvienotas it kā divas ēkas. Mājai ir divas ieejas, abas ierīkotas vecākajā ēkas daļā. No kreisās puses ieejas ir iespējams nokļūt arī jaunākajā ēkas daļā.

Ēka būvēta guļbūvē no kaķētiem, tēstiem baļķiem, kas stūros savienoti krusta pakšos. Jumts senākajai mājai ir bijis četrslīpju, kas arī vērojams ēkas ziemeļu galā. Jaunākajai ēkas daļai ir divslīpju jumts. Mūsdienās par jumta segumu izmantotas šīfera loksnes. Vecākās ēkas sānos plata jumta pārkare. Pamati mūrēti no laukakmeņiem.

Klēts - pagrabs

Lejas nedēļu klēts - pagrabs. 2015.g. oktobris. Edgara Žīgura foto.

Klēts uzbūvēta virs pagraba. Pagrabs mūrēts no laukakmeņiem. Ieeja pagrabā no ēkas ziemeļu gala, savukārt, ieeja klētī ēkas rietumpuses sāna sienā. Abas ieejas veido vienviru durvis.

Klēts ir kaķētu, tēstu baļķu guļbūve krusta pakšos. Pamati – akmens paviļas, zemē iegrimuši. Jumts divslīpju, kādreiz bijis skaidu segums, tagad tam uzklāts šīferis. Klēts zelmenis veidots no dēļiem.

Iedzīvotāji

Lejas Nedēļu Zemes grāmatu akta ieraksts, datēts ar 1929. gada 2. janvāri, vēsta, ka Zemkopības ministrija pārdod Antonam Knāķim (1887-1967) zemi 3 zemes gabalos ar kopplatību 34.08 ha. 1950. gadā visu nacionalizē un pārņem Gaujenas rajona izpildkomiteja. Tad pārbūvēja māju, lai būtu vairāk dzīvokļu. Nojaucot kūti un siena šķūni, uzbūvē to vietā otru dzīvojamo māju. Gandrīz visu lauksaimniecībā izmantojamo zemi padomju laikos apbūvē.

Denacionalizācijas procesa rezultātā 1997. gadā dēls Jānis Knāķis atgūst īpašuma tiesības, bet 2003. gadā pārdod, jo dēli (Jānis, Valdis) apliecina, ka nesaimniekos, piekrīt pārdošanai. (Ziņas sniedzis 2015. gada 15. novembrī Jānis Knāķis, dzimis 1924. gada 12. decembrī. Mācījies Jaunpiebalgas Draudzes skolā. 1939. gadā pēc tās pabeigšanas iestājas Rīgā- Valsts tehnikumā, to pabeidz 1946. gadā kā tehniķis- mehāniķis. Savā dzīvē strādājis LATVENERGO. Pensijā no 1998. gada.)

Avoti un literatūra

Edgara Žīgura personīgais arhīvs.

Jaunpiebalgas novadpētniecības muzeja krājuma materiāli.

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Mājvietas, Vecsaimniecības
Pagasts: 
Jaunpiebalgas pagasts
Hronoloģija: 
19. gadsimts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Gaujas labajā krastā, 1,5 km uz R no Jaunpiebalgas novada domes. Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas pagasts

Reklāma