Ležēns

Pievienoja: 
Gints Skutāns, 17.01.2016

Pļavas Gauja līkumā pie Jaunpiebalgas muižas. Fragments no Jaunpiebalgas muižas 1871.-72.g. kartes (mērnieks K.K.Bekers; glabājas LVVA 1679.f., 194.apr., 434.l.)
Koordinātas (WGS 84): 
57.180447, 26.042358
Koordinātas nav precizētas dabā

Vietvārds: lauki, tīrumi, pļavas

Gaujas līkums un pļavas starp Mazviņķu mājām un Gaujas tiltu, kur tagad aug liela priede un egle. Nosaukums un tā atrašanās vieta labi zināma starp vecākās paaudzes iedzīvotājiem, bet tā cilmei neviens skaidrojumu nezina. Dažreiz izrunā arī kā Lažēns vai Lažēna (Brūvere Gunta).

Teicējs: 
Sudrabs Pēteris Pētera dēls (dzimis Kalna Gaujās, 1934.g.); Brūvere Gunta (Dz. Pura Rudgalvjos, 1946.g.)
Vācējs: 
Gints Skutāns
Laiks: 
2015.gada decembris
Avots: 

G.Skutāna Piebalgas mutvārdu mantojuma vākums (2014.-2016.g.)

Saistītās vietas

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Vietvārdi, lauki, tīrumi, pļavas
Pagasts: 
Jaunpiebalgas pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas pagasts. 400-500 metrus D-DA no Mazviņķu mājām.

Reklāma