Baltais purvs

Pievienoja: 
Gints Skutāns, 18.01.2016

Pļavas Gauja līkumā pie Jaunpiebalgas muižas. Fragments no Jaunpiebalgas muižas 1871.-72.g. kartes (mērnieks K.K.Bekers; glabājas LVVA 1679.f., 194.apr., 434.l.)
Koordinātas (WGS 84): 
57.182567, 26.042365
Koordinātas nav precizētas dabā

Vietvārds: lauki, tīrumi, pļavas

Arī Baltā pļava, kaut gan sienu tur pļāva tikai gar purvainās ieplakas malām. Atrodas dienvidos-dienvidaustrumos no Jaunviņķu mājas. Tur auga spilves-  augi ar baltiem ziediem, no kā arī cēlies pļavas nosaukums.

Teicējs: 
Jolanta Glāzere (dzim. 1971.g., Jaunviņķi)
Vācējs: 
Gints Skutāns
Laiks: 
2015.gada decembris
Avots: 

G.Skutāna Piebalgas mutvārdu mantojuma vākums (2014.-2016.g.)

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Vietvārdi, lauki, tīrumi, pļavas
Pagasts: 
Jaunpiebalgas pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas pagasts. 200 metrus D-DA no Jaunviņķu mājām.

Reklāma