Bendes kalniņš

Pievienoja: 
Edgars Žīgurs, 07.11.2016

Skats uz Bendes kalniņu no A puses. 2015.gada 21.marts. Edgara Žīgura foto.
Koordinātas (WGS 84): 
57.178360 26.046033
Koordinātas ir precizētas dabā

Vietvārds: reljefa forma

Bendes kalniņš

Teicējs: 
Guntars Dolmanis (Lielkrūzes)
Vācējs: 
Edgars Žīgurs
Laiks: 
2013.g. augusts
Avots: 

VKPAI Cēsu nodaļas arhīva materiāli, Jaunpiebalgas mape (nr.94.).
historia.lv
Edgara Žīgura personīgais arhīvs

Soda vieta

Uzkalns atrodas pašā Gaujas labajā krastā, tā augsums ap 2m. Pēc VKPAI Cēsu nodaļas arhīva materiāliem (Nr.94) kalniņš kādreiz bijis lielāks, 20 gs. vidū tā DR gals nopostīts (iespējams, ceļa uzlabošanas darbos). Kalniņa nosaukums zināms vietējiem iedzīvotājiem, ap 2010.g. šeit vides aktīvisti ierīkoja atpūtas vietu. Bendes kalniņa nosaukums tiek sakaidrots ar to, ka šeit kādreiz bijusi soda vieta. Interesanti, ka kā soda vieta tiek  minēts arī uzkalniņš otrā pusē ceļam, tuvāk Gaujas ielai 15. Šajā sakarā vēsturnieks Gints Skutāns izteicis hipotēzi, ka Bendes kalniņa nosaukums cēlies no blakus esošā Bendes atvara, kurā slīkuši cilvēki.

Skats uz Bendes kalniņu no DR puses. 2015.gada 21.marts. Edgara Žīgura foto.

 

Aizsardzības kategorija: 
vietējas nozīmes kultūrvēsturiska vieta
Atrašanās vieta: 
Gaujas labajā krastā, 170m uz ZR no Gaujas ielas 15, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas novads

Reklāma