Bendes atvars

Pievienoja: 
Edgars Žīgurs, 14.11.2016

Bendes atvars (pie krasta). 2015.gada 21.marts. Edgara Žīgura foto.
Bendes atvars (pie krasta). 2015.gada 21.marts. Edgara Žīgura foto.
Koordinātas (WGS 84): 
57.178619, 26.046575
Koordinātas ir precizētas dabā

Vietvārds: ūdeņi

Bendes atvars atrodas Bendes kalniņa piekājē, Gaujas labajā krastā. Aptaujājot vietējos iedzīvotājus un analizējot literatūru var izdalīt divas vietas, kur būtu lokalizējams Bendes atvars:
1) Atvars atrodas no Bendes kalniņa uz A (lejup pa Gauju). Tas arī mūsdienās ir atvars tieši pie Gaujas labā krasta. To zina vietējie iedzīvotāji un izmanto kā peldvietu;
2) Atvars atrodas no Bendes kalniņa uz R (augšup pa Gauju). Šī vieta ir pārplūstošs Gaujas vecupes līkums. Novadpētnieks J.Kučers, 20.gs. 80-tajos gados apsekojojot Bendes kalniņu, Bendes atvaru lokalizē pieminētajā vecupes līkumā (skat. historia.lv).

Apsekojot vietu dabā ticamāks šķiet pirmais variants. Tam par labu liecina gan vietējo iedzīvotāju teiktais, gan tas, ka šeit patiešām dabā vērojama neliela atvara darbība. Savukārt otrajā variantā vērojams plašs līcis bez atvara pazīmēm, turklāt vietējie iedzīvotāji to sauc par Krogus līkumu.
 

Skats no Bendes kalniņa uz Krogus līkumu (kur J.Kučers lokalizē Bendes atvaru). 2015.gada 21.marts. Edgara Žīgura foto.
Bendes atvars (pie krasta). 2015.gada 21.marts. Edgara Žīgura foto.
Teicējs: 
Guntars Dolmanis (Lielkrūzes)
Vācējs: 
Edgars Žīgurs
Laiks: 
2013.g. augusts
Avots: 

VKPAI Cēsu nodaļas arhīva materiāli, Jaunpiebalgas mape (nr.94.).
No Jaunpiebalgas apkārtnes [J.Kučera apkopotās ziņas un A.Robežnieces vēstules]. Izraksts no Lejasciema muzeja fondu materiāliem. Historia.lv
Edgara Žīgura personīgais arhīvs

Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Gaujas labajā krastā, 170m uz ZR no Gaujas ielas 15, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas novads

Reklāma