Jaunviņķi

Pievienoja: 
Gints Skutāns, 03.02.2016

Jaunviņķi. 20. gs. 20.–30. gadi.
Koordinātas (WGS 84): 
57.183869, 26.039915
Koordinātas nav precizētas dabā

Vecsaimniecība

Jaunviņķi atrodas Gaujas kreisajā krastā. Jaun un Mazviņķu saimniecības ir fiksētas 1872.g. kartē. Līdz mūsdienām ir saglabājusies tikai Jaunviņķu saimniecība, kura iespējams, laika gaitā ir saplūdusi ar kādreizējiem Mazviņķiem.

Jaunviņķi un Mazviņķi. Jaunpiebalgas muižas 1871.-1872. g. kartes fragments. LVVA, 1679. f., 194. apr., 434. lieta.

Ziņas

2015.g. oktobrī Jaunviņķus apsekoja Edgars Žīgurs.

Ēkas

Dzīvojamā māja

Jaunviņķu dzīvojamā māja. 2015.g. oktobris. Edgara Žīgura foto.

Ēka būvēta guļbūvē no kaķētiem, tēstiem baļķiem, kas stūros savienoti krusta pakšos. 

Jumts divslīpju ar pusšļaupumiem galos (t.s. lāčpakaļa), tagad segts ar profilēta skārda loksnēm. Ēkas priekšpusē plata jumta pārkare.

Pamati mūrēti no laukakmeņiem. 

No dienvidu puses, kas atrodas nelielā reljefa slīpumā, zem mājas atrodas ieeja pagrabā. Pagraba ieeju iezīmē ap 0,5m dziļš celiņveida iedziļinājums reljefā. Pagraba durvis atrodas vertikāli ēkas pamatu sienā. Lai pasargātu pagrabu no izsalšanas tā priekšā no laukakmeņiem izmūrēta papildus telpa ar vēl vienām vertikālām durvīm. Pagraba izbūvei vienslīps jumts.

Kūts

Jaunviņķu kūts. 2015.g. oktobris. Edgara Žīgura foto.

Ēka celta guļbūvē no kaķētiem apaļiem baļķiem, kas stūros savienoti krusta pakšos. Pakšu savienojuma vietās un pārlaidumā baļķi notēsti. 
Pamati augsti, mūrēti no laukakmeņiem, daļēji pildījuši arī sienas funkcijas. 

Jumts divslīpju, tagad segts ar šīfera loksnēm. Kūts senāk sastāvējusi no 2 telpām, katrai no tām ir atsevišķa ieeja ar divviru durvīm. 20.gs. otrajā pusē, kad kūti izmantoja kolhoza vajadzībām, ēkas rietumu galā no dēļiem piebūvēta vēl papildus telpa, kur saimnieki turējuši savus lopus. 

Kūts austrumu gala zelmenī, kas veidots no dēļiem, atrodas vienviru durvis. Līdz ar to kūtsaugša bija izmantojama siena un lopbarības uzglabāšanai. Ēkas austrumu un ziemeļu sienās pa vienam atrodas nelieli horizontāli orientēti taisnstūrveida trīsrūšu logi.

Iedzīvotāji

Dzimtas sakņu sameklētais sākums saistās ar Rankas pagastu, Gulbenes novads: Krišs Trumpmanis (1840–1917) un Marija Vīgants. Nākamā – jaunākā paaudze – saistīta ar Jaunpiebalgas pagasta Vecviņķiem Miesnieku dzimtu. Kriša un Marijas ģimenē dēls Nikolajs (1882–1966) precas ar Annu Miesnieks. Viņu dēls Jānis Trumpmanis 1942. gadā precas ar Elzu Pabērzi. Ģimenē dzimušais dēls Valdis Trumpmanis (1943–1995) ir pašreizējās mājas saimnieces Jolantas Trumpmanes, dz. 1971. gadā, tēvs. Jolanta Glāzere (precētais uzvārds) ar ģimeni dzīvo Jaunviņķos.

Avoti un literatūra

Edgara Žīgura personīgais arhīvs.

Trumpmaņu ģimenes arhīva materiāli. Trumpmaņu dzimtas koks.

Galerijas

Bibliotēka

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Mājvietas, Vecsaimniecības
Pagasts: 
Jaunpiebalgas pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Gaujas kreisajā krastā, Jaunpiebalgas-Dūķu ceļa kreisajā pusē. Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads.

Reklāma