Strumpītes dižakmens (Lielais akmens)

Pievienoja: 
Edgars Žīgurs, 25.06.2016

Strumpītes dižakmens (Lielais akmens). 2014.gada oktobris. Edgara Žīgura foto.
Koordinātas (WGS 84): 
57.177578, 25.998174
Koordinātas ir precizētas dabā

Mūsdienās akmens tiek dēvēts tuvākās Strumpes upītes vārdā, bet Vecnaudēļu saimniece Velta Zadiņa atcerējās, ka akmens 20.gs. pirmajā pusē saukts par Lielo akmeni.

Dižakmens atrodas mežā ap 100m uz R no Strumpes upītes, kas ir Gaujas kreisā krasta pieteka. Vadoties pēc augsnes, tuvumā esošām atlūzām un akmens struktūras liekas, ka akmens D daļa kādreiz ir bijusi garāka. Visticamāk tā senatnē atskaldīta saimnieciskām vajadzībām.

Akmens izmēri: Akmens garums 4,00 m, platums 3,20 m, augstums līdz 1,60 m, apkārtmērs 12,20 m, tilpums 10 kubikmetri.

Strumpītes dižakmens (Lielais akmens). 2014.gada oktobris. Edgara Žīgura foto.

 

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Ģeoloģiskie objekti, dižakmeņi
Pagasts: 
Jaunpiebalgas pagasts
Aizsardzības kategorija: 
ģeoloģisks/ģeomorfoloģisks dabas piemineklis: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Starp autoceļu Jaunpiebalga - Jēci un Strumpes upīti, 500m uz DA no Jaunkrūzu mājām. Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas pagasts

Reklāma