Latvijas vēstures avoti. 2.sējums: Senās Latvijas vēstures avoti. 1.burtnīca

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 31.07.2013

Latvijas vēstures avoti. 2.sējums: Senās Latvijas vēstures avoti. 1.burtnīca. Red. Švābe, A. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgādiens, 1937. xiv, 214 lpp. (Izvilkumi) [*]
 
[*] Tekstā saglabāta sastādītāja lietotā latviešu valodas pareizrakstība. Labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas. 

Raksti

Dokumenti

Iezīmes

Avoti: 
Dokumentu krājumi

Reklāma