Avotīns

Pievienoja: 
Gints Skutāns, 29.01.2016

Avotīns Gauajs krastā. Bedumu pļavu apgabala karte. Fragments no Jaunpiebalgas muižas 1871.-72.g. kartes (mērnieks K.K.Bekers)
Koordinātas (WGS 84): 
57.213123, 26.061827
Koordinātas nav precizētas dabā

Vietvārds: ūdeņi

Avotīns – spēcīgs avots iztecēja Gaujas krastā. "Kad govis tika turētas ganībās, tad izslaucām un tur likām iekšā piena pudeles."

Teicējs: 
Nedēļa Jānis Olģerta dēls (dzimis Kalna Tenclavās, 1936.g.)
Vācējs: 
Gints Skutāns
Laiks: 
2015.gada maijs- oktobris
Avots: 

G.Skutāna Piebalgas mutvārdu mantojuma vākums (2014.-2015.g.)

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Vietvārdi, ūdeņi
Pagasts: 
Jaunpiebalgas pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas pagasts. 700 metrus Z no Paulu (agrāk Sila Tenclavas) mājām, 300 metrus DA no Bedumu mājas vietas.

Reklāma