Čūsku purvs

Pievienoja: 
Gints Skutāns, 03.10.2015

Čūsku purvs Bedumu pļavās pēc J.Nedēļas ziņām. Karti zīmēja Gints Skutāns, 2015.gada 1.decembrī.
Koordinātas (WGS 84): 
57.214093, 26.057818
Koordinātas nav precizētas dabā

Vietvārds: purvs, zālājs

Zemāka vieta gar mežmalu iepretī Bedumu mājām, kuru ar Gauju savienoja Džūkste - zemēka ieplaka Kalna Tenclavu pļavās. No tā uz pļavām nāca ārā čūskas.

Teicējs: 
Nedēļa Jānis Olģerta dēls (dzimis Kalna Tenclavās, 1936.g.)
Vācējs: 
Gints Skutāns
Laiks: 
2015.gada maijs- oktobris
Avots: 

G.Skutāna Piebalgas mutvārdu mantojuma vākums (2014.-2015.g.)

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Vietvārdi, lauki, tīrumi, pļavas
Pagasts: 
Jaunpiebalgas pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas pagasts. 900 metrus ZR no Paulu (agrāk Sila Tenclavas) mājām.

Reklāma