Bedumi

Pievienoja: 
Gints Skutāns, 11.01.2016

Bedumu pļavu apgabala karte. Fragments no Jaunpiebalgas muižas 1871.-72.g. kartes (mērnieks K.K.Bekers)
Koordinātas (WGS 84): 
57.213936, 26.060731
Koordinātas nav precizētas dabā

Vietvārds: lauki, tīrumi, pļavas

Arī Bedumu pļavas - apvidus apzīmējums, ar ko saprata visas pļavas aiz Sila Tenclavu mājām līdz pat Rankas robežai abos Gaujas krastos, kur bija iedalīti atsevišķi pļavu starpgabali. 20.gados pēc agrārreformas tur tika uzceltas arī 3 mājas - Sila Tenclavas un divas Bedumu mājas (to pilnie nosaukumi tiks precizēti!). 19.gadsimta beigās tur atradās tikai guļbūves šķūnīši, no kuriem ziemā veda mājās sienu. Bedums piebaldzēnu izloksnē nozīmē uzbērums, dambis, ko mākslīgi veidoja, lai ar zirgu varētu pārbraukt slapjākai vietai. Šis Gaujas krastu posms bija slīkšņains un zems, bieži pavasaros pārplūda, ar ko arī var izskaidrot vietvārda izcelsmi.

Teicējs: 
Nedēļa Jānis Olģerta dēls (dzimis Kalna Tenclavās, 1936.g.)
Vācējs: 
Gints Skutāns
Laiks: 
2015.gada maijs- oktobris
Avots: 

G.Skutāna Piebalgas mutvārdu mantojuma vākums (2014.-2015.g.)

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Vietvārdi, lauki, tīrumi, pļavas
Pagasts: 
Jaunpiebalgas pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas pagasts. Starp Rankas pagasta robežu un Sila Tenclavu mājām Gaujas labajā krastā.

Reklāma