Zīlonis

Pievienoja: 
Gints Skutāns, 06.10.2015

Zīlonis un Sila Tenclavas. Jaunpiebalgas muižas 19.gadsimta robežu kartes (LVVA 1679.f., 194.apr., 434.lieta) fragments.
Koordinātas (WGS 84): 
57.208761, 26.065853
Koordinātas nav precizētas dabā

Vietvārds: ūdeņi

Arī Zīloņdīķis - Gaujas vecupes atzars  labajā krastā, starp Sila tenclavu un Bedumu mājām. No tā uz leju pa upi atradās Sarkanduoķis un Dzērves līkums. Kad gāja makšķerēt, tad parasti sāka pie Zīloņa, un aizgāja līdz Dzērves līkumam.

Teicējs: 
Nedēļa Jānis Olģerta dēls (dzimis Kalna Tenclavās, 1936.g.)
Vācējs: 
Gints Skutāns
Laiks: 
2015.gada maijs- oktobris
Avots: 

G.Skutāna Piebalgas mutvārdu mantojuma vākums (2014.-2015.g.)

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Ūdeņi, dīķi
Pagasts: 
Jaunpiebalgas pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas pagasts. 380 metru ZA no Paulu (agrāk Sila Tenclavas) mājām, Gaujas labajā krastā.

Reklāma