Boku Veļu priedes vieta

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 25.06.2020

Boku veļu priedes aptuvenā atrašanās vieta. Pagrieziens uz Bokām no Vaidavas ezera A krasta ceļa. 2020.g. 3.jūnijs. V.Grīviņa foto.
Koordinātas nav precizētas dabā

Nostāstu vieta: koks/kokaudze

Boku Veļu priede pēc Kārļa Bukuma LU VLI 1962. gadā iesūtītajām ziņām augusi gar Vaidavas ezera A krastu ejošā Rubenes–Cēsu ceļa malā, apmēram 1km uz DDA no Rubenes baznīcas. 

K.Bukums raksta: "Veļu priede – atrodas Briņķu sila Z galā, Rubenes–Cēsu ce. A pusē, kur nesuši veļiem mielastu. Ja līķi (uz kapiem) veda no D puses, (tiem), kas par zvanīšanu ar baznīcas zvanu bija maksājuši, (līdzko bēru gājiens nonāca pie šīs priedes), sāka zvanīt. Ja nekļūdos, priede atrodas Ķieģeliešu Bokas (vs.) teritorijā."

Cik ilgi priede pēc 1962.g. vēl pastāvējusi, nav zināms.

Cits, ar bēru tradīcijām (apzvanīšanu) saistīts koks – Lielā priede – atradies apm. 300 m uz A no Rubenes baznīcas, vecā Rīgas–Valmieras lielceļa malā.

Boku Veļu priedes aptuvenā vieta Krievijas impērijas vienas verstes (1:42000) kartē. 1915. g. 25. lapa.

Literatūra

LU VLI arhīva materiāli

Saistītās vietas

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Sakrālās un mītiskās vietas, nostāstu vietas, koki un kokaudzes
Pagasts: 
Kocēnu pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Kocēnu pagasts. Vaidavas ezera A krasta ceļa malā, apm. 120m DDR no Jaunvītoliem, vietā, kur atzarojas Boku māju piebraucamais ceļš.

Reklāma