Rubenes draudzes skola

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 08.06.2020
Organizācija: 

"Randavas" - Rubenes draudzes skolas ēka. 2020.g. 1.maijs. V.Grīviņa foto.
"Randavas" - Rubenes draudzes skolas ēka. 2020.g. 1.maijs. V.Grīviņa foto.
Koordinātas ir precizētas dabā

Skola

Rubenes draudzes skola atvērta jau 1679. gadā un bija viena no pirmajām Valmieras novada skolām. Nav zināms, kur tieši šī skola Rubenē atradusies, taču visdrīzāk, līdzīgi kā daudzviet, skolnieki uz mācībām būs pulcējušies kādā rijā.

1707. gadā baznīcas un draudzes revīzijas protokolā minēts skolmeistars Gribiešu Jānis. Skola atrodas rijā pie mācītāja muižas. Rijai nav ne logu, ne arī podiņu krāsns, tādēļ pēdējos gados skolā maz skolnieku.

Gribiešu mājas Vaidavas ezera krastā Rubenes draudzes Ķieģeļu muižas kartē – “Papendorps Kirchspiel Kegell Hoff och des Bönder Pozen”. Eksplikācijā kā māju saimnieks norādīts Gribiešu Jānis (Gribasch Jahn) 1683. gads. Zīmējis J.Holmbergs, izmērs?. LVVA, 7404. f., 1. apr., 233. lieta. 

1734. gadā, kad Rubenē par mācītāju ir Johans Sigismunds Stenders, kāds vietējais muižnieks, kapitāns Klūvers pieprasa viņam izdot Rubenes skolmeistaru Gribiešu Jāni, jo tas esot viņa dzimtcilvēks. Tomēr Vidzemes ģenerālgubernators Lēvenvolde, ņemot vērā Jāņa lūgumu ģenerālkonsistorijai un ķeizariskajai valdībai, Klūvera prasību noraida, jo bijušais Rubenes dzimtskungs Gribiešu Jāni dāvinājis draudzei skolotāja un dziedātāja amatam, ko viņš gadiem ilgi godam pildījis.

1739. gadā Konventa sēžu protokolos teikts, ka skolmeistars joprojām ir Gribiešu Jānis, kas skolā kalpojis 60 gadus. Skolas ēku, kurā notiek mācības un dzīvo skolēni viņš pats cēlis.

1768. gada revīzijas aktā teikts, ka uzcelta jauna skolas ēka no koka, bet tā vēlāk nodegusi, atradusies pusversti no baznīcas Rīgas-Valmieras lielceļa malā.

"Randavas"

Šībrīža izskatā skolas ēka "Randavās", domājams, celta 18.gs. beigās vai 19.gs. sākumā. Dažviet (ŠEIT, ŠEIT) internetā kā draudzes skolas celšanas gads norādīts 1823., taču nav sniegts avots, no kura šī informācija būtu ņemta.

Pauls Valdens

No 1872. līdz 1875. gadam Rubenes draudzes skolā mācījies vairākkārt Nobela prēmijai nominētais viens no stereoķīmijas un neūdens šķīdumu ķīmijas pamatlicējiem Pauls Valdens (Walden, 1863-1957).

Rubenes draudzes skola (Schule) Ķieģeļu muižas (ar Pāpēnmuižu) kartē – "Karte des privaten Gutes Kegeln mit Rosenblatt."  Zīmējis F.V.Štrauss. 90x150 cm, 94x250cm. Mērogs 1:5200. 1858.-1861. gads. LVVA, 1679. f., 194. apr., 268. lieta. 

1873. gadā skolas ēku paplašināja, jo pieauga skolēnu skaits. 1913. gadā skolā tika veikti vērienīgi remontdarbi - iemūrēja podiņu krāsnis, ēkai uzlika jaunu jumtu un izremontēja saimniecības ēkas.

Rubenes pamatskola

Pēc 1918. gada skolas nosaukums bija Rubenes 6-klasīgā pamatskola.

Rubenes pamatskola. 1927.g. Attēls no Tāļa Pumpuriņa kolekcijas.
Rubenes pamatskola skolas karoga iesvētīšanas dienā 1939.g. 7.maijā. VlNM 35.042.
Rubenes pamatskolas skolas karoga iesvētīšana. Svinību dalībnieki pie Rubenes baznīcas. 1939. g. 7. maijs. VlNM 34.819.

1965. gadā, kad ciemata centrā atklāja jaunuzcelto Rubenes astoņgadīgo pamatskolu, draudzes skolas ēkā ierīkoja internātu, kas darbojās līdz 1990. gadu sākumam. Bet skolēni šajā ēkā atgriezās arī 1980. gados, kad jaunuzceltajā Rubenes skolā mācījās vairāk nekā 300 skolēni, internāta ēkā iekārtoja klases telpu 1.klasei un guļamtelpu.

Rubenes draudzes skolas ēka "Randavas" (priekšplānā), Rubenes baznīca un mācītājmuiža skatā no putna lidojuma. 2020.g. 31.marts. V.Grīviņa foto.

Ēkas būvapjomi ir samērā labi saglabājušies, atsevišķās vietās nepieciešama rekonstrukcija. Nozīmīgas ēkas interjera daļas nav saglabājušās, lai arī padziļināta to izpēte līdz šim nav veikta. 2009. gadā ēkas otrais stāvs daļēji izdedzis, aprēķinātie zaudējumi 9834 lati. Šobrīd (2020) daļā ēkas iekārtoti Kocēnu novada pašvaldības sociālie dzīvokļi un daļa ēkas ir neizmantota. Virzienā uz baznīcu saglabājusies seno koku aleja.

Literatūra

Rubenes draudzes skolas lieta. NKMP Vidzemes reģionālās nodaļas arhīvs.
Enzeliņš, Hermanis. Skati Valmieras pilsētas, draudzes un novada pagātnē. – Apvārsnis, 2018.

Aizsardzības kategorija: 
vietējas nozīmes vēstures piemineklis
Atrašanās vieta: 
Kocēnu pagasts, Rubene, "Randavas". Autoceļa A3 posma Valmiera-Inčukalns labajā pusē.

Reklāma