Liezēres Muižkungu kapsēta

Pievienoja: 
Dace Gediņa, 26.10.2020

Ceļš uz Liezēres Muižkungu kapsētu.
Ceļš uz Liezēres Muižkungu kapsētu. foto Dace Gediņa 2019.gads
Koordinātas (WGS 84): 
57.015278, 26.065556
Koordinātas nav precizētas dabā

Apbedījumu vietas: kapsēta

Muižkungu kapsēta atrodas Liezērē, netālu no "Ceriņu" mājām. Uz kapsētu ved ozolu aleja, kas sākas no ceļa malas un noslēdzas pie kapličas. Piekļuve pa zemes ceļu, kas ved no Liezēres baznīcas uz Vecpiebalgu. Muižkungu kapsēta ir neliela, jo bija paredzēta vienas dzimtas locekļiem.

Kapsētā senāk tika apglabāti baronu Šulcu fon Ašerādenu dzimtas pārstāvji, kas dzīvoja Liezēres muižā un emigrēja uz Vāciju pirms Otrā pasaules kara sākuma. 1944. gadā Liezēres apkārtnē notika kaujas starp PSRS un Vācijas armijas daļām, kurās vācu pusē cīnījās arī latviešu leģionāri. Kritušie tika apglabāti Muižkungu kapsētā, kapa vietas apzīmētās ar mazu koka krustu. Pēc vietējo iedzīvotāju stāstiem pēc otrā pasaules kara beigām, ap 1950. gadu, komjauniešu aktīvisti, meklējot dārgumus, izdemolējuši kapus un kapliču, atrakuši apbedījumus – gan senās baronu, gan IIPK kritušo kareivju atdusas vietas.

2015. gada pavasarī biedrība sieviešu klubs „Teiksma" Madonas novada nevalstisko organizāciju projektu konkursā ieguva līdzekļus projekta „Iepazīsti Liezēres pagastu!" īstenošanai. Realizētajā projektā pagasta teritorijā izvietotas 13 norādījuma un aprakstošās zīmes, tai skaitā norāde uz Muižkungu kapsētu. (1) Tomēr pati kapsēta nav sakopta, kapela sagrauta, senie krusti nogāzti. Informācija par kritušajiem karavīriem nav.

Literatūra

1. estars.lv

Aizsardzības kategorija: 
vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis
Atrašanās vieta: 
Liezērē, starp Liezēres ezeru un autoceļu Liede-Cesvaine.

Reklāma