Līvānu viduslaiku kapsēta (jauno laiku kapsētas vieta)

Pievienoja: 
Filips Bobinskis, 01.01.2023

1. att. Līvānu viduslaiku kapsēta. Foto: F. Bobinskis, 2022
1. att. Līvānu viduslaiku kapsēta. Foto: F. Bobinskis, 2022
Koordinātas (WGS 84): 
56.358352, 26.188897
Koordinātas nav precizētas dabā

Apbedījumu vietas: kapsēta

Apbedījumu vieta atrodas Līvānu-Preiļu ceļa malā pie "Upmaļiem". Cauri kādreizējai kapsētai iet zemes ceļš, kas iezīmē robežu starp Līvānu pilsētu un Jersikas pagastu.

Kapsētas vieta  kā vietējas nozīmes arheoloģisks piemineklis 1998. gadā tika iekļauta valsts aizsargājamo pieminekļu sarakstā ar nosaukumu Līvānu viduslaiku kapsēta. (1) Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes informācijas sistēmā Mantojums norādīts ļoti plašs apbedījumu vietas datējuma periods: vēlais dzelzs laikmets-jaunie laiki. Drošas ziņas ir par šeit bijušu kapsētu, kas datējama ar jaunajiem laikiem. Šajā vietā bijusi kapsēta ir iezīmēta 1866. gada Krievijas trīs verstu kartē.

2. att. Kapsēta 1866. gada Krievijas trīs verstu kartē (2)

Kapsētas vieta ar apzīmējumu "vecie kapi" ir pieminēta arī  20. gados nosprausto Līvānu miesta robežu aprakstos. (3)

Mūsdienās kapsētas vietā ir "Upmaļu" pagalms un mežmalas pļava. Daļā kapsētas vietas izveidojies krūmu un koku apaugums. Pie cauri kapsētas vietai cauri ejošā Gaigalnieka ceļa aug divas dižliepas.

3. att. Līvānu viduslaiku kapsēta . Foto: F. Bobinskis, 2022

 

4. att. Līvānu viduslaiku kapsēta. Foto: F. Bobinskis, 2022

Avoti un literatūra

1 Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts // Latvijas Vēstnesis, Nr. 375-380 (18.12.1998); Skatīts: http://periodika.lv ; Ieraksts par kapsētas vietu Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes informācijas sistēmā Mantojums: https://is.mantojums.lv/1910

2 Skatīta: https://vesture.dodies.lv/

3 Līvānu miesta robežas // Valdības Vēstnesis, Nr. 161 (22.07.1921); Rīkojums par Līvānu miesta robežām  // Valdības Vēstnesis, nr. 61 (14.03.1924), Skatīts: http://periodika.lv

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Apbedījumu vietas, kapsētas
Pagasts: 
Jersikas pagasts
Pilsēta: 
Līvāni
Aizsardzības kategorija: 
vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis
Atrašanās vieta: 
Jersikas pagasta "Upmaļi"; Līvāni, Stacijas iela 20

Reklāma