Līvānu Pasta krogs

Pievienoja: 
Filips Bobinskis, 01.01.2023

1. att. Bijušais Pasta krogs. Foto: F. Bobinskis, 2022
Koordinātas (WGS 84): 
56.35522, 26.17574
Koordinātas nav precizētas dabā

Krogs

Krogs atrodas līdzās cauri pilsētai vedošai Rīgas ielai, kura ir posms no Rīgas-Daugavpils ceļa. Ziņas par Līvānu Pasta krogu ir kopš 19. gadsimta, precīzs ēkas celšanas gads nav zināms

2. att. Pasta krogs kartē Karte des westlichen Russlands 1914-1919 (1)

Tipoloģija un arhitektoniskais raksturojums

Kā jau nosaukuma manāms, aplūkojamais krogs ir pieskaitāms pasta krogu tipam. Ielas pretējā pusē atradusies pasta stacija. No vēsturiskiem fotoattēliem  redzams, ka Pasta krogs bija divdaļīga mūra celte - faktiski divas garenvirzienā savienotas celtnes,  kuras sedza divslīpu jumts ar pusnošļauptu ziemeļu galu. Ielas pusē ēkai bija neliela jumta izbūve logam. Dienvidū galā esošā apbūves daļa tika nojaukta 20. gs. 20./30. gadu mijā.

3. att. Līvānu aina starpkaru periodā. (2) Attēla centrā  Pasta krogs. 

Ziņas par Pasta krogu un tā gruntsgabalu starpkaru periodā

No vēsturiskās periodikas redzam, pēc Latvijas valsts nodibināšanas uz kroga gruntsgabalu bijuši vairāki pretendenti, to vidū Lauksaimniecības ekonomiskā sabiedrība, bet rezultātā tas par dzimtu tika piešķirts Agnesei Beķerei (citviet: Bekere), kura krogu izremontējusi un ierīkojusi tur torīd Līvānos vienīgo iebraucamo vietu ar istabām ceļotāju nakšņošanai un bez reibinošiem dzērieniem.  A. Beķere 1929 gadā kroga ēku pārdeva Augustam Gerulatam, kurš bija saistīts ar traktieru darbību. Gruntsgabalā tika uzcelts jauns mūra nams, nojaucot daļu no vēsturiskā kroga apjoma. Kopš 1934. gada presē ir sludinājumi par šī A. Gerulata  īpašuma izsolīšanu hipotekāro parādu dēļ. 30. gadu otrā pusē šajā adresē minēts kādas Treieres restorāns jeb traktieris, savukārt desmigades beigās - Volža Treilona restorāns un viesnīca. Šajā adresē minēts arī Jahes Kreles 1934. gadā izveidotais pārtikas veikals, kas 1938. gadā mainīja specializāciju uz jauktu un dzelzs preču tirdzniecību. Būtu precizējums,  kurā no gruntsgabala ēkām katrs no šiem uzņēmumiem atradies.

3. att. Pasta krogs Pirmā pasaules kara laika aerofotogrāfijā (2). 
4. att. Skats uz Rīgas ielu 1931. gada plūdu laikā. Nezināma autora fotogrāfija fragments (3). Ar bultu norādīta Pasta kroga ēka. 
5. att. Pasta krogs Otrā pasaules kara aerofotogrāfijā. (4)

Kroga ēka mūsdienās

Daļa, no vēsturiskā kroga apjoma tika nojaukta starpkaru periodā, gruntsgabalā uzbūvējot jaunu mūra namu (Rīgas iela 114). Bijušā kroga ēka (Rīgas iela 114a) šobrīd vizuāli neatgādina vēsturisku celtni - tai ir mūsdienu apšuvums, pilnībā nomainīts jumta segums, logi un durvis. Ir veikta telpu pārbūve otrajā stāvā, kā arī uzbūvēta piebūve pagalmā. Ēkas patiesais vecums nojaušams vien pagalma pusē, kur nav veikts ārsienas apšuvums.

Vēres

1 Skatīta: https://vesture.dodies.lv/

2 Fotogrāfijas avots: Kārļa Bogdāna ieraksts sociālajā tīklā facebook.com

3 Aerofotogrāfijas avots: Kārļa Bogdāna ieraksts sociālajā tīklā facebook.com

4 Fotogrāfijas avots: Kārļa Bogdāna ieraksts sociālajā tīklā facebook.com

5 Aerofotogrāfijas avots:: https://vesture.dodies.lv/

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Ceļi un robežas, krogi
Pilsēta: 
Līvāni