Līvānu muižas vietas dižozols Nr. 2

Pievienoja: 
Filips Bobinskis, 05.11.2022

1. att. Dižozols. Foto: F.Bobinskis, 2022
1. att. Dižozols. Foto: F.Bobinskis, 2022
Koordinātas (WGS 84): 
56.354646, 26.165598
Koordinātas nav precizētas dabā

Dižkoks/savdabīgs koks

Valsts nozīmes dižkoks aug Jersikas pagastā pie robežas ar Līvānu pilsētu un ir daļa no vēsturiskā Līvānu muižas centra apstādījumiem. Netālu aug vēl 3 citi dižkoki - 2 ozoli un 1 kļava.

Apskatāmā dižkoka suga - parastais ozols (latīņu: Quercus robur).

Dabas datu pārvaldības sistēmā "Ozols" norādītais koka apkārtmērs 1,3 m augstumā virs sakņu kakla - 4,24 m.

2. att. Skats uz Jersikas pagasta robežās esošo ceļu no Līvānu Domes ielas. Dižozols attēla kreisajā pusē. Foto: F.Bobinskis, 2022.

 

 

 

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Koki un koku grupas, dižkoki un savdabīgi koki
Pagasts: 
Jersikas pagasts
Aizsardzības kategorija: 
Īpaši aizsargājama dabas teritorija: dižkoks
Atrašanās vieta: 
Jersikas pagasts, Līvānu pilsētas robežās esošās Domes ielas

Reklāma