Zinkeviča pārceltuves vieta

Pārceltuve "Līvāni–Dignāja", senāk – Zinkeviča pārceltuve. F.Bobinska foto (2017)
Pārceltuve "Līvāni–Dignāja", senāk – Zinkeviča pārceltuve. F.Bobinska foto (2017)
Koordinātas (WGS 84): 
56.343308, 26.165303
Koordinātas nav precizētas dabā

Viena no divām vietām, kur vēl mūsdienās pār Daugavu kursē prāmis. Pārceltuves galapunkts Daugavas labajā krastā atrodas Jersikas pagastā pie Līvāniem. Pārceltuves piebraucamais ceļš pilsētas robežās pārtop Zemgales ielā. Daugavas kreisajā krastā pārceltuve piestāj Dignājas pagasta Bringās pie "Straumītēm" un "Ceriņiem".

Šobrīd izmantotais pārceltuves prāmis izgatavots 20.gs.60. gados no padomju militārās tehnikas pontoniem. 

20.gs.30.gados un 40. gados šajā vietā kursējošā pārceltuve bija pazīstama ar nosaukumu Zinkeviča pārceltuve vai Zinkeviča celtuve. Nosaukums radies no ilggadīga pārceltuves nomnieka uzvārda. Zinkevičs ne tikai ar palīgiem veicis pārvadājumus ar pārceltuvi, bet pats arī bijis laivu meistars.

 

Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Jersikas pagasts, pretī Zemgales ielai Līvānos. Pieturvieta Daugavas kreisajā krastā – Bringās.