Zinkeviča pārceltuves vieta

Pievienoja: 
Filips Bobinskis, 15.07.2017

1. att. Pārceltuve "Līvāni–Dignāja", senāk – Zinkeviča pārceltuve. F.Bobinska foto (2017)
Koordinātas (WGS 84): 
56.343308, 26.165303
Koordinātas nav precizētas dabā

Pārceltuve

Viena no vēsturiskām pārceltuvju vietām pie Līvāniem. Pārceltuves galapunkts Daugavas labajā krastā atrodas Jersikas pagastā pie Līvāniem. Pārceltuves piebraucamais ceļš pilsētas robežās pārtop Zemgales ielā. Daugavas kreisajā krastā pārceltuve piestāj Dignājas pagasta Bringās pie "Straumītēm" un "Ceriņiem". 

2. att. Divas no Līvānu apkārtnes pārceltuvēm. Augšpusē - Zinkeviča pārceltuve, apakšpusē - Vandānu pārceltuve. Latvijas armijas starpkaru perioda karte. (1)

20. gs. 30. un 40. gados šajā vietā kursējošā pārceltuve bija pazīstama ar nosaukumu Zinkeviča pārceltuve vai Zinkeviča celtuve. Nosaukums radies no ilggadīga pārceltuves nomnieka uzvārda. Zinkevičs ne tikai ar palīgiem veicis pārvadājumus ar pārceltuvi, bet pats arī bijis laivu meistars.

 

3. att. Pārceltuves nomnieks Zinkevičs ar sevis izgatavoto laivu.  Autors nezināms. (2)

Skatot vēsturiskajā periodikā atrodamās ziņas par četru Līvānu apkārtnes pārceltuvju nomas tiesību vairāksolīšanu, redzams, ka par Zinkeviča pārceltuves nomu parasti tika solītas visslielākās summas. Tā piemēram, 1930. gadā celtuves tika iznomāta par gada maksu Ls 1635 (3).  1931. gadā tā tikusi izdota par gada maksu  Ls 1615 (4). Savukārt 1932. gadā, kad pārceltuves tika iznomātas par krietni zemākām summām, Zinkeviča un Vandānu pārceltuves tika iznomātas par vienādu summu - Ls 700 (5). 

4.att. Sludinājums par celtuves laivu pārdošanu (6)

Pārceltuve šajā vietā darbojas arī mūsdienās. Šobrīd izmantotais pārceltuves prāmis ir izgatavots 20.gs. otrajā pusē no padomju militārās tehnikas pontona. 

Kopš 2023. gadā tika slēgta Dunavas (Stūrišķu) pārceltuve, pārceltuve pie Līvāniem ir palikusi pēdējā joprojām izmantotā pārceltuve pār Daugavu, kā arī līdzās pārceltuvei pār Gauju pie Līgatnes ir viena no pēdējām divām joprojām lietotajām pārceltuvēm visā Latvijas teritorijā.

 

Atsauces

1. Karte skatīta: https://vesture.dodies.lv/

2. Pārpublicēts no Gundega Dreiblate  Daugavas pārceltuves // Daugavas raksti . No Daugavpils līdz Pļaviņām - R., 2000 -  128-141. lpp.

3. Jēkabpils Vēstnesis, Nr. 1 (03.01.1930)

4. Jēkabpils Vēstnesis, Nr. 5 (29.01.1931)

5. Jēkabpils Vēstnesis, Nr. 5 (04.02.1932)

6. Jaunākās Ziņas, Nr. 86 ( 16.04.1938), skatīts. periodika.lv

Saistītās vietas

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Ceļi un robežas, pārceltuves
Pagasts: 
Jersikas pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Jersikas pagasts, pretī Zemgales ielai Līvānos. Pieturvieta Daugavas kreisajā krastā – Bringās.

Reklāma