Līvānu stikla fabrikas dzelzceļa atzars

Pievienoja: 
Filips Bobinskis, 08.01.2023

1. att. Līvānu stikla fabrikas dzelzceļa atzars. Foto: F.Bobinskis, 2022
1. att. Līvānu stikla fabrikas dzelzceļa atzars. Foto: F.Bobinskis, 2022
Koordinātas (WGS 84): 
56.343007, 26.183357
Koordinātas nav precizētas dabā

Dzelzceļa līnija

20. gadsimta garumā Līvānu uzņēmumu vajadzībām pilsētā tika izveidoti vairāki dzelzceļa līnijas Rīga-Daugavpils atzari. Viens no tiem - gadsimta otrā pusē izbūvētais aptuveni 2 km garais sliežu ceļš uz Līvānu stikla fabriku. Līdz ar fabrikas darbības panīkumu šī dzelzceļa līnija beidza pildīt savu funkciju.

2. att. Fragments no padomju armijas topogrāfiskās kartes mērogā 1:10000 (1)
3. att. Līvānu dzelzceļa atzara apkārtes zemes virsmas attēls (2). Attēls tapis pirms tika norakts tā apakšējā daļā redzamais uzbēruma fragments pie Rīgas ielas.

Sliežu ceļš uz stikla fabriku sākās aptuveni 400 m uz D no Līvānu stacijas, drīz pagriežoties DR virzienā. Šeit  ir saglabājies nepilnus 100 m garš dzelzceļa uzbēruma sākuma posms. Uz tā saglabājušās vairākas zemsliežu pamatnes brusas. Tālāk R virzienā gājušais uzbērums, kas sasniedzis aptuveni 5 m augstumu, laika gaitā ir norakts.

4. att. Saglabājies dzelzceļa uzbēruma posms. Foto: F.Bobinskis, 2022

Kā pirmo uzņēmums, kura īpašumā uzbērums bija nonācis, 2006. gadā noraka tā posmu līdz Rīgas ielai. Noraktā uzbēruma smiltis tika izmantotas būvniecībā. Lai saglabātu dažus uz uzbēruma izaugušus kokus, šajā posmā nelielu uzkalniņu veidā ir atstāti pāris sīki tā fragmenti.

5.att. Noraktā uzbēruma vieta pie Lāčplēša ielas. Attēla kraisajā pusē redzams viens no koku saudzēšanas nolūkā atstātiem uzbēruma  fragmentiņiem. Foto: F.Bobinskis, 2022

Rīgas ielu stikla fabrikas dzelzceļš šķērsoja pa betona pārvadu, sauktu par Gaisa tiltu. Vairs neizmantotā tilta sliktā stāvokļa un līdzās uzsāktas degvielas uzpildes stacijas būvniecības dēļ 2016. gadā pašvaldība pieņēma lēmumu to nojaukt. Līdz ar tilta demontāžu tika norakts tā rietumu pusē palicis uzbēruma posms. Šajā laikā tika atkal savienoti uzbēruma izveidošanas laikā savulaik pārdalītie Jersikas ielas posmi 200 m uz R no tilta.

Starp Jersikas ielu un tiltu aptuveni 30 metru garš uzbēruma posms patvaļīgi tika norakts jau 2013. gadā.  Šī rīcība izvētās traģiski -, rotaļājoties svaigi noraktā uzbēruma vietā, smilšu nogruvuma rezultātā bojā gāja bērns.

6. att. Gaisa tilts un dzelzceļa uzbērums 2011. gadā. Izgriezums no Google maps platformas Street view.
7. att. Noraktā uzbēruma vieta uz R no Rīgas ielas. Foto: F.Bobinskis, 2022

Pie Jersikas ielas dzelzceļa līnija pagriezās ZR/Z virzienā. Tās turpmākais aptuveni 900 m garais posms līdz iebrauktuvei fabrikas teritorijā gāja pa pilsētas robežu līniju. Bijušo  dzelzceļa līniju līdz Zemgales ielai dabā šobrīd iezīmē iestaigāta taka un neliels iebraukts ceļš. Dažu pēdējo gadu laikā šeit izveidota arī liela smilšu ieguves bedre. Šajā posmā kādreizējais sliežu ceļa uzbērums piekļāvās zemes pamatlīmenim. Pirms Zemgales ielas saglabājušās vien pāris zemsliežu pamatnes brusas.

8. att. Bijušās dzelzceļa līnijas vieta pie Zemgales ielas. Foto: F. Bobinskis, 2022

Uz Z no Zemgales ielas aptuveni 100 m garuma bijušā sliežu ceļa līniju pilnībā sedz veģetācijas apaugums, un vizuāli nav nosakāms, cik daudz ir saglabājies no zemsliežu pamatnes klājuma. Tālāk bijušais sliežu ceļš veda gar kāda uzņēmuma teritoriju, vēsturiskajiem ebreju kapiem un Pilsētas kapiem.  Šajā posmā ir saglabājusies lielākā daļa no zemsliežu pamatnes brusām, tām pakāpeniski ieaugot zālē. Pamatnes brusas nav saglabājušās šobrīd nolaistajā fabrikas teritorijā, kā arī vairāku desmitu metru garā posmā pirms iebrauktuves tajā.

9. att. Bijušais sliežu ceļš pie kāda uzņēmuma teritorijas uz Z no Zemgales ielas. Foto: F.Bobinskis, 2022
10. att. Bijušais sliežu ceļš pie Pilsētas kapiem. Foto: F.Bobinskis, 2022

Vēres

1 Skatīta: https://www.lvmgeo.lv/kartes

2 Skatīts: https://vesture.dodies.lv/

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Ceļi un robežas, dzelzceļu līnijas
Pilsēta: 
Līvāni