Līvānu dižozols

Pievienoja: 
Filips Bobinskis, 01.01.2023

1. att. Līvānu dižozols. Foto: F. Bobinskis, 2022
Koordinātas (WGS 84): 
56.364279, 26.167768
Koordinātas nav precizētas dabā

Dižkoks/savdabīgs koks

Aplūkotais dižkoks aug Baznīcas ielas ziemeļu malā zemes gabalā, kas pieder blakus esošajai Vecbaznīcas ielai. 

Koka suga: parastais ozols (latīņu: Quercus robur).

Publicēti diezgan atšķirīgi koka apkārtmēri. Dabas pārvaldības sistēmā "Ozols"  norādītais koka apkārtmērs 1,3 augstumā -  5,15 m.

Vietnē dziedava.lv norādītie koka apkārtmēri pēc 01.08.2014 Julitas un Ata Klušu veiktajiem mērījumiem: 1,3 m augstumā - 4,79 m, savukārt tievākā vietā 1m augstumā - 4,74 m.

2. att. Līvānu dižozols. Foto: F. Bobinskis, 2022

 

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Koki un koku grupas, dižkoki un savdabīgi koki
Pilsēta: 
Līvāni
Aizsardzības kategorija: 
Īpaši aizsargājama dabas teritorija: dižkoks
Atrašanās vieta: 
Līvāni, Baznīcas iela, ielas malā pirms krustojuma ar Vecbaznīcas ielu.

Reklāma