Aronas kroga vieta

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 19.12.2022
Organizācija: 

1. attēls. Aronas kroga (1), vecā tilta (2) vieta un Aronas kalns - pilskalns (3). 2022.g. 19. augusts. V.Grīviņa foto.
1. attēls. Aronas kroga (1), vecā tilta (2) vieta un Aronas kalns - pilskalns (3). 2022.g. 19. augusts. V.Grīviņa foto.
Koordinātas (WGS 84): 
56.80957 26.10047
Koordinātas nav precizētas dabā

Krogs

ATRAŠANĀS VIETA

Bijušais Aronas krogs atradies Madonas novada Mārcienas pagastā (1940.g. Madonas apriņķa Mārcienas pagastā), senā Bērzaunes–Cesvaines ceļa kreisajā malā, blakus mūsdienu autoceļam P37 (Pļaviņas (Gostiņi) – Madona – Gulbene), aptuveni vietā, kur ceļš šķērso Aronas upi. Koordinātas: 56.80957 26.10050.

MŪSDIENU STĀVOKLIS

Krogs pilnībā zudis – konkrētajā vietā nekas neliecina (1.attēls), ka šeit kādreiz būtu pastāvējusi kāda celtne.

ZIŅAS

Aronas krogs savā laikā bijis Mārcienas muižas īpašumā. Vēsturiskajās kartēs krogs redzams kopš 18. gadsimta beigām – ar kroga simbolu bez nosaukuma tas iezīmēts L.A.Mellīna 1792. gadā sastādītajā Cēsu apriņķa kartē.[1] Aronas krogs (Arron) redzams arī 1839. gada Rikera Vidzemes speciālkartē[2], precīzu kādreizējo krogus ēkas atrašanās vietu var redzēt (2. attēls) Mārcienas muižas 1898./1909./1912.g. plānā[3], tas iezīmēts arī 20. gadsimta sākuma Bērzaunes draudzes kartē (Aron Krug).[4] 

Par Aronas krogu “Mājas Viesis” 1887. gadā ziņo: “No Kroņa-Grosdonas. Nekur B. draudzē, kā “D. L.” raksta, nav čigāniem tika zaļa dzīve, kā M. Aronas krogā. Ziemu viņi tur pavada gandrīz bez mainīšanās. Daudz apkārtējie zemnieki ir lieli čigānu draugi, dzer kopā un mij zirgiem.”[5]

Pagaidām nav izdevies noskaidrot, cik ilgi Aronas krogā turpinājās kroģēšana, taču, ļoti iespējams, tas pārtrauca darbību drīz pēc valsts spirta monopola ieviešanas 1900.gadā, kad tika slēgti 66% Vidzemes krogu. 1909. gadā izdotajā Rihtera "Vidzemes adresu grāmatā" Mārcienas muižā minēts vairs tikai Muižas krogs.[6]

Latvijas armijas 1930.-to gadu 1:25000 mēroga militāri topogrāfiskajā kartē[7] Aronas kroga vietā iezīmētas Aronas mājas. Aronas mājas atrodamas vēl 1947. gada uzmērījuma PSRS armijas ģenerālštāba 1:25000 mēroga kartē[8], bet šī paša mēroga 1963. gada kartē[9] redzam (3. attēls), ka Bērzaunes–Madonas šoseja ir iztaisnota un mājvieta vairs nepastāv.

2. attēls. Aronas krogs Mārcienas muižas 1898./1909./1912.g. Plānā. LVVA, 1679.f., 194.apr., 373–4.l. 
3. attēls. Aronas mājas (bijušā Aronas kroga) un māju vieta PSRS armijas ģenerālštāba 1:25000 mēroga topogrāfiskās kartes 1947.g. (pa kreisi) un 1963.g. uzmērījumā.
4. attēls. Skats uz ceļu un tiltu pār Aronas upi uz Mārcienas Jaunās muižas pusi no Aronas kalna. K.Vibura foto (Fotobrom). No Madonas muzeja krājuma. Inv.nr. 37360.
5. attēls. Pie vecā Aronas tilta. Aizmugurējā plānā pa labi redzams Aronas pilskalna stūris. 1950.-tie gadi. J.Ļubļinska uzņēmums. Attēls no Madonas muzeja krājuma, inv. nr. MNM 30834.
Skats no Grostonas kapu puses uz Rīgas-Madonas lielceļu un Aronas kroga vietu (norādīta ar bultiņu), kurā vēl saredzamas drupu paliekas. Redzams arī Aronas vecais tilts (1), dzīvojamā māja blakus krogam (2 – sal. ar 4.attēlu) un Diņķēnu sēta (3). 1954.g. J.Misiņbārža foto. No Madonas muzeja krājuma. Inv.nr. MNM6281.

TIPOLOĢIJA UN ARHITEKTONISKAIS RAKSTUROJUMS

Tipoloģiski Aronas krogs iekļaujas lielceļa krogu grupā, tilta krogu apakšgrupā. Iespējams, bija celts mūra konstrukcijā. Tā kā ēka līdz mūsdienām nav saglabājusies un nav izdevies iegūt kroga vēsturiskās fotogrāfijas vai citus attēlus, nav zināms nedz tās izskats, nedz plānojums.

LITERATŪRA UN AVOTI

1 Atlas von Liefland, 1798. Skatīts: http://digitalarchive.mcmaster.ca
2 Specialcharte von Livland in 6 Blättern, 1839. Skatīta: https://vesture.dodies.lv/
3 LVVA 1679. f., 194. apr., 373. lieta, 4.lapa.
4 LVVA 1679. f., 189.apr., 10. lieta.
5 Iekšzemes ziņas // Mājas Viesis. – 1887. – Nr. 25. – 20. jūnijs. Skatīts: periodika.lv
6 Richters, A. Baltische Verkehrs- Und Adressbücher. Bd. 1, Livland. Riga : A. Richter, 1909. – 407.sleja. Skatīts: dspace.ut.ee
7 Skatītas: https://vesture.dodies.lv/
8 Skatīta: https://vesture.dodies.lv/
9 Skatīta: https://vesture.dodies.lv/

Apraksts sagatavots ar VKKF atbalstu.

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Ceļi un robežas, krogi
Pagasts: 
Mārcienas pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Bijušais Aronas krogs atradies Madonas novada Mārcienas pagastā, senā Bērzaunes–Cesvaines ceļa kreisajā malā, blakus mūsdienu autoceļam P37 (Pļaviņas (Gostiņi) – Madona – Gulbene), aptuveni vietā, kur ceļš šķērso Aronas upi.

Reklāma