Jaunais krogs

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 06.02.2023
Organizācija: 

1. att. Jaunais krogs, šodien Madonas novada Kalsnavas pagasta Jāņukalna tautas nams. DR gala un ceļa puses fasādes. 2022.g. 17.aprīlis. V.Grīviņa foto.
1. att. Jaunais krogs, šodien Madonas novada Kalsnavas pagasta Jāņukalna tautas nams. DR gala un ceļa puses fasādes. 2022.g. 17.aprīlis. V.Grīviņa foto.
Koordinātas (WGS 84): 
56.74643 25.90185
Koordinātas nav precizētas dabā

Krogs

ATRAŠANĀS VIETA

Bijušais Jaunais krogs atrodas Madonas novada Kalsnavas pagastā (1940.g. Madonas apriņķa Kalsnavas pagastā), Jāņukalnā, senā Kokneses–Bērzaunes ceļa (mūsdienās autoceļš V915 Koknese – Odziena – Jāņukalns – Bērzaune) kreisajā pusē, vietā, kur no tā atzarojas ceļš uz Veckalsnavu (V898). Koordinātas: 56.74643 25.90185.

MŪSDIENU STĀVOKLIS

Krogus ēka 20. gs. pārbūvēta, tiek izmantota. Tajā atrodas Jāņukalna tautas nams un, šķiet, arī dzīvokļi. Ēka ir uzturēta, apmierinošā tehniskā stāvoklī.

ZIŅAS

Jaunais krogs piederējis Jaunkalsnavas (Kalzenau, Neu-) muižai. Vēsturiskajos kartogrāfiskajos materiālos Jaunais krogs parādās sākot no 19. gadsimta pirmās puses, kad, domājams, arī celts. Krogs (Jaune) iezīmēts 1839. gada Rikera Vidzemes speciālkartē[1], arī 1866. gada Krievijas impērijas militāri topogrāfiskajā 3 verstu kartē.[2]

Krogs ir iezīmēts ap 1900.gadu sastādītajā Kalsnavas draudzes kartē (3.attēls), no kā var secināt, ka šajā laikā tas darbojas.[3] 

2. attēls. Jaunais krogs. 1920.-tie gadi. Attēls no zudusilatvija.lv
3. attēls. Jaunais krogs (Neu Kr.) Kalsnavas draudzes kartē. Ap 1900.g. LVVA 1679.f., 189.apr., 16.lieta.

1906. gada 16. februārī Veckalsnavas īpašnieks Viktors fon Brimmers, aizbildinoties ar nomas naudas zaudējumiem, kas tam radušies pēc Stūres kroga nodedzināšanas 1905. gada 1. decembrī, Vidzemes gubernatoram lūdz atļaut atvērt dažus gadus iepriekš slēgto Virskas krogu.

Mēnesi vēlāk, 16. martā, tiek sasaukta Kalsnavas pagasta iedzīvotāju sapulce, kurā tiek sastādīts, pieņemts un parakstīts šāds lēmums:

"Kalsnavas pagasta vispārīga sapulce, atrazdama, ka nav labi, ka krogs atrodas blakus baznīcai, un ka bieži notiek nekārtīgi, nepieklājīgi skati no piedzērušiem cilvēkiem blakus skolai un baznīcai, ka nereti tika traucēta Dieva kalpošanas kārtība un kārtība skolās, ka ļoti bieži ir dzirdamas visas apkārtnes iedzīvotāju sūdzības par ļoti ļaunu iespaidu, kas ceļas apkārtnei no krogiem, - vietējie iedzīvotāji vispārējā sapulcē atrada par nepieciešami vajadzīgu lūgt valdību bez kavēšanās slēgt Jauno krogu un lūgt nedot atļaujas uz Virskas kroga atvēršanu, kurš atrodas pagasta mājas tuvumā, un tāpat ar slēgt visus citus pagastā atrodošos krogus, uz ko šis nolēmums sastādīts, un mēs pašrocīgi parakstāmies."

Lēmumu parakstīja 347 kalsnavieši, no tiem 312 paši, par 35 rakstītnepratējiem parakstījies kāds cits. Guberņas Akcīzes pārvaldes priekšnieks pret Virskas kroga atjaunošanu tomēr neiebilda un, domājams, arī Jaunā kroga slēgšanu neatbalstīja.[4]

Pagaidām nav zināms, cik ilgi Jaunajā krogā turpinās kroģēšana. Jaunais krogs (Neukrug) ar krodzinieku Jāni Saliņu (Jan Salling) norādīts 1909. gadā izdotajā Rihtera “Vidzemes adresu grāmatā”[5], kā arī iezīmēts ar kroga simbolu Krievijas impērijas 1909. gada 1 versts mēroga militāri topogrāfiskajā kartē[6] Ar kroga simbolu Jaunais krogs vēl iezīmēts arī 1920.to gadu beigās izdotajā Latvijas armijas 1:75000 mēroga kartē.[7]

4. attēls. Projekts Jaunā kroga pārbūvei par kopmoderniecību un Kalsnavas pagasta namu (neīstenots). 1927.g. LVVA 6343.f. 11. apr. 249. lieta.
5. attēls. Projekts Jaunā kroga pārbūvei par Kalsnavas pagasta namu (īstenots ar izmaiņām). 1929.g. LVVA 6343.f. 11. apr. 249. lieta.

1927. gadā  tiek sagatavots projekts, kurā Jauno krogu paredzēts pārbūvēt, ēkas labajā pusē iekārtojot pagasta namu, bet kreisajā moderniecību (4.attēls).[8] 1929.gadā projektā ievieš izmaiņas – domātās pienotavas daļā paredz vietu kooperatīva telpām ar veikalu (5.attēls), kas arī beigās tika izdarīts. Pagasta namu pārbūvētajā Jaunajā krogā ar iesvētīšanas svētkiem atklāj 1930.g. 7.septembrī.[9]

TIPOLOĢIJA UN ARHITEKTONISKAIS RAKSTUROJUMS

6.attēls. Jaunais krogs, DR gala un pagalma fasādes. 2022.g. 17.aprīlis. V.Grīviņa foto.

Jaunais krogs ir kapitāli pārbūvēts un par tā kādreizējo veidolu var spriest tikai pēc pagaidām vienīgās zināmās vēsturiskās fotogrāfijas (2.attēls).[10] Krogs pēc galveno telpu izvietojuma ir bijis tipisks lielceļa krogs ar vienu gareniski pievienotu stadulu. Arhitektoniski tomēr tas bijis greznāks nekā lielceļa krogiem ierasts – kroga vārtu un logu ailas ieskauj dekoratīvs ķieģeļu apmūrējums, virs gala fasādēm ķieģeļu mūris ar dekoratīvu joslu. Iespējams, ķieģeļu mūris gala fasādēs izveidots mainot jumta konfigurāciju no divslīpju jumta ar nošļauptiem galiem uz divslīpju jumtu bez nošļauptiem galiem. Foto uzņemšanas laikā ēkai vēl bijis koka skaidu jumta segums.

Aprakstu sastādīja: Valters Grīviņš, Elza Elīza Vītola

LITERATŪRA UN AVOTI

1 Specialcharte von Livland in 6 Blättern, 1839. Skatīta: https://vesture.dodies.lv/
2 Skatīta: https://vesture.dodies.lv/
3 LVVA 1679.f., 189.apr., 16.lieta.
4 Zvirgzdiņš Indulis. 1905. gada revolūcija un cīņa pret degvīna monopolu Madonas apkārtnē // 1905. gads Latvijā: 100 : pētījumi un starptautiskas konferences materiāli, 2005. gada 11.–12. janvāris, Rīga / LU Latvijas vēstures institūts ; [redakcijas kolēģija: Jānis Bērziņš (atbildīgais redaktors) ... [u.c.]]. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2006.  – 370.–371.lpp.
5 Richters, A. Baltische Verkehrs- Und Adressbücher. Bd. 1, Livland. Riga : A. Richter, 1909. – 422.sleja. Skatīts: dspace.ut.ee
6 Krievijas impērijas vienas verstes mēroga (1:42000) karte. 1909. 56.lapa. Skatīta: historia.lv
7 Skatīta: https://vesture.dodies.lv/
8 LVVA 6343.f., 11.apr., 249.lieta.
9 Galda karte. Madonas muzeja krājums, inv.nr. MNM 29328.
10 zudusilatvija.lv

Apraksts sagatavots ar VKKF atbalstu.

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Ceļi un robežas, krogi, Kultūras, izglītības, sabiedriskās dzīves norišu un sporta vietas, tautas nami, biedrību ēkas
Pagasts: 
Kalsnavas pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Madonas novada Kalsnavas pagastā (1940.g. Madonas apriņķa Kalsnavas pagastā), Jāņukalnā, senā Kokneses–Bērzaunes ceļa (mūsdienās autoceļš V915 Koknese – Odziena – Jāņukalns – Bērzaune) kreisajā pusē, vietā, kur no tā atzarojas ceļš uz Veckalsnavu (V898).

Reklāma