Bams

Par Bamu iesauktais meža ceļš. Foto: F.Bobinskis, 2017.
Par Bamu iesauktais meža ceļš. Foto: F.Bobinskis, 2017.
Koordinātas (WGS 84): 
56.277072, 26.349023
Koordinātas nav precizētas dabā

Vietvārds: ceļi un robežas

Bams – Rožkalnu pagasta Augšmuktos fiksēts vietvārds, ar ko vietējie iedzīvotāji apzīmē šobrīd AS "Latvijas valsts meži" pārziņā esošu aptuveni 6 km garu ceļu, kas cauri lielam meža masīvam sniedzas no Rožkalnu pagasta Neiceniekiem līdz  Jersikas pagasta Gumertgrāveriem.

Vērienīgākie ceļa būves darbi noritējuši 20. gs.70. gados. Vietvārds Bams radies šo būvniecības darbu laikā, velkot paralēles ar 20. gs. 70.–80. gados Padomju Savienībā notikušo Baikāla – Amūra maģistrāles (BAM) būvniecību.

 

Teicējs: 
Vladislavs Cars( dzim. 1938.g. Augšmuktos), Lidija Zeļčāne ( dzim. 1942. g. Augšmuktos)
Vācējs: 
Filips Bobinskis
Laiks: 
2016.gads
Avots: 

Filipa Bobinska Augšmuktu skrajciema mutvārdu vākums.

Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Rožkalnu pagasts, Jersikas pagasts