Augšmuktu krusts. Foto: F.Bobinskis, 2015.
Koordinātas (WGS 84): 
56.267919, 26.368151
Koordinātas nav precizētas dabā

Pašreizējais Augšmuktu krusts izveidots pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas līdzās vietai, kur atradās vēsturiskais ciema krusts, par kuru vizuālas liecības autora rīcībā nav.

Vēsturiskais krusts gājis bojā 20. gadsimta 70. gados, taisnojot ceļu Špoģi - Arendole - Vecvārkava.

1938. gadā Augšmuktos dzimušais Vladislavs Cars atceras, kā viņa bērnībā tuvāko māju sievietes pie šī krusta dziedājušas maija dziedājumus.

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Sakrālās un mītiskās vietas, kristietības vietas, krustu vietas
Pagasts: 
Rožkalnu pagasts
Hronoloģija: 
20. gadsimts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Vārkavas novada Rožkalnu pagasta Augšmukti. Ceļa Spoģi - Arendole - Vecvārkava malā, netālu no Purgaļu iebraucamā ceļa.

Reklāma