Caru pavārte

Pievienoja: 
Filips Bobinskis, 08.08.2019

Caru pavārte. Foto: F.Bobinskis, 2019
Caru pavārte. Foto: F.Bobinskis, 2019
Koordinātas (WGS 84): 
56.272178, 26.377760
Koordinātas nav precizētas dabā

Vietvārds: lauki, tīrumi, pļavas

Par Caru pavārti tiek saukta nokalnīte / pļava Dubnas krastā pie "Augšmuktu" mājām. Šeit atrodas tuvējo māju iedzīvotāju izmantotā piekļuves vieta upei, peldēšanās un lopu dzirdīšanas vieta. Vieta ietilpst dabas lieguma "Dubnas paliene" teritorijā.

Vietvārda "Caru pavārte" izcelsme skaidrojama ar to, ka "Augšmukti" vēsturiski piederēja vienai no ciema Caru dzimtām. Arī līdzās esošās "Iraidu", "Laimdotu" mājās, kas līdz 20. gs. vidum kopā ar "Augšmuktiem"  veidoja tālāko ciema apbūves līniju, vēsturiski dzīvoja Caru ģimenes. 

Teicējs: 
Lidija Zeļčāne (dz.1942), Artūrs Paugurs (dzim. 1962)
Vācējs: 
Filips Bobinskis
Laiks: 
2019
Avots: 

F.Bobinska Augšmuktu skrajciema mutvārdu vākums

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Vietvārdi, lauki, tīrumi, pļavas
Pagasts: 
Rožkalnu pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Rožkalnu pagasts, Augšmukti, "Augšmukti".

Reklāma