Asaru krogs

Pievienoja: 
Elza Elīza Vītola, 30.12.2020

Asaru krogs, 2020. gada 13. aprīlis.
Asaru krogs, 2020. gada 13. aprīlis.
Koordinātas (WGS 84): 
57.144103, 25.194973
Koordinātas nav precizētas dabā

Krogs

Vēsturiskais Asaru krogs atrodas Nītaures pagastā, blakus Asaru ezeram uz senā Nītaures - Melturu ceļa. Savulaik tas bijis Nītaures muižas īpašumā, un nosaukumu, visticamāk, guvis blakus esošā ezera dēļ.

Senākā karte, kurā redzama Asaru kroga ēka, varētu būt 1839. gada Vidzemes guberņas karte [1]. Vēlāk kroga ēka, saukta par Jaunasaru krogu, uzrādīta arī 1905. gada Rīgas aprinķa kartē. [2]

Asaru krogs vēsturiskajā Vidzemes guberņas kartē (Specialcharte von Livland in 6 Blättern, 1839).

Asaru krogs datējams aptuveni ar 19. gadsimta vidu. Kroga ēka tipoloģiski pieskaitāma pie visbiežāk sastopamajiem lielceļa krogiem, un arī pēc funkcionālā plānojuma shēmas tas atbilst visbiežāk sastopamajam vēsturisko krogu tipam ar vienu, gareniski pievienotu stadulu. [3] Ēka veidota ar sarkano māla pilnķieģeļu mūra ārsienām, kur stadulas daļā mūra stabiem vēl izmantoti koka gulšķautņi. Mūsdienās kroga ēkas divslīpju jumta apdarē izmantots sarkans viļņotais skārds, izbūvēts neliels ieejas lievienis.

Ēkas fasādes grezno uzacs tipa sandriki ap logailām, profilēta starpdzega un dekoratīvs, kāpjoša zobinājuma mūrējums zem jumta ēkas gala fasādē, kā arī dekoratīvs stabu mūrējums, kur izmantots plēsts, ar sarkanajiem ķieģeļiem apmūrēts laukakmens. Dekoratīvie paņēmieni ir līdzīgi netālu esošās Nītaures pareizticīgo baznīcas fasādes dekoratīvi-konstruktīvajiem risinājumiem. Baznīca celta 19. gadsimta otrajā pusē, arhitekts bijis Jānis Fridrihs Baumanis.

Asaru krogs. 2020. gada 13. aprīlis

Mūsdienās kroga ēka ir apdzīvota un tās apkārtne ir sakopta. Blakus ieejai ēkā uz fasādes izvietota izkārtne "Asaru krogs", vēstot, ka īpašnieki ne tikai zina, bet arī lepojas ar ēkas vēsturisko nozīmi. 

 

Literatūra

1. Specialcharte von Livland in 6 Blättern. Livländishe Gemeinnützige und Ökonomische Societät, 1839

2. Wegekarte des Rigaschen Kreises mit den Kirchspiels- und Gutsgrenzen. Liv-Estländisch Landeskulturbureau (Jonck & Poliewsky), 1905

3. Vītola, E. E. Vidzemes vēsturisko krogu revitalizācijas iespējas. Rīga, 2020. 114. lpp.

 

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Ceļi un robežas, krogi
Pagasts: 
Nītaures pagasts
Hronoloģija: 
19. gadsimts